อยากได้โควต้าจางเลย  

 

โควต้าศิลปากรอ่ะ

 

เขาบอกว่ายากแต่ก็อยากเข้าให้ได้อ่ะนะ

 

ตอนนี้ก็ต้องอ่านหนังสือทุกวัน

 

เครียดจาตาย