เตรียมงานตลาดนัดความรู้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ติดต่อ

  มีรางวัลสำหรับ “เรื่องเล่าเร้าพลัง”  

บ่ายนี้คุณศุภลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ รพ.บางน้ำเปรี้ยว และคุณแสงเดือน บุญเจริญ รพ.บ้านโพธิ์ นำทีมงานที่จะจัดตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดฉะเชิงเทรา อีก ๕ คน มาพบดิฉัน เพื่อพูดคุยวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเตรียมการต่างๆ

คุณอาฬสา หุตะเจริญและคุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน ได้เตรียมเอกสารแจกแจงการทำงานต่างๆ อย่างละเอียด โดยอาศัยประสบการณ์การจัดงานที่ผ่านมา เรานำเสนอสิ่งที่พบว่าดีมาให้สานต่อ และช่วยกันคิดแก้ไขส่วนที่เห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ดีนัก พร้อมทั้งแนะนำให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการกับทีมเบาหวาน รพ.ต่างๆ เป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและกระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมมีการเตรียมตัวที่ดีล่วงหน้า สิ่งสำคัญคือการคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น “คุณอำนวย” และ “คุณลิขิต” ประจำกลุ่มย่อย

งานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของ รพ. ต่างๆ ในจังหวัดทราบแล้ว โปรดเตรียมเรื่องเล่าความสำเร็จของตนเองแต่เนิ่นๆ  เพราะงานนี้จะมีรางวัลสำหรับ “เรื่องเล่าเร้าพลัง” ด้วย

ดูสีหน้าและแววตาของทีมงานจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว เห็นความตั้งใจความมุ่งมั่นเต็มร้อย เราจะพบกันอีกครั้งก่อนที่จะถึงวันจัดงานจริงเพื่อดูความพร้อมทั้งหมด

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

หมายเลขบันทึก: 30211, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:59:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ตลาดนัดความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)