ยินดีที่น้องเข้ามาร่วมชุมชนของเรา เชียงใหม่ฝนตกไหม ส่วนพิจิตร ก็มืดทั้งวันแต่ตกแค่ปรอย ๆ ก็ดีอากาศไม่ร้อน

หากต้องการอ่านข้อความของชุมชน ให้คลิกมาที่

้http://gotoknow.org/com-ppoly นะจ๊ะ จะได้ไม่มีข้อความปรากฏที่ nu-cai ของ ดร.รุจโรจน์

บาย......