ตอนแรก  ส่วนใหญ่เวลาผู้เขียนประเมินโครงการ  จะประเมินใส่ไว้ใน  โปรแกรม Excel  สำหรับใช้ในการประเมินโครงการ  โดยการแทนด้วยสูตร  แต่ไหนเราเองก็ได้อบรมเกี่ยวกับโปรแกรม  SPSS  มาบ้างแล้ว  เลยต้องหัดใช้ให้เป็น  เพราะจริงๆ  การใช้โปรแกรม  Spss  สะดวกและรวดเร็วมากๆ  กว่าใน  Excel  เสียอีก  พูดแบบนี้  เดี๋ยว  Excel  เค้าจะเสียใจ  จริงๆ  Excel  เป็นโปรแกรมเหมาะสำหรับการคำนวณสูตรมากกว่าการประเมิน  แต่จริงๆ  จะประเมินชนิดแบบไม่ซับซ้อนอะไรมากมาย (จริงๆ  โปรมแกรม  Excel  มีข้อจำกัด  ในการแทรกคอลัมภ์ โดย Excel จะจำกัดได้แค่เพียง  256  column  เท่านั้น  เลยเป็นปัญหาสำหรับผู้เขียน  ในกรณีที่ผู้เขียนมีแบบประเมินมากกว่า  256  column  ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมา  จึงหันไปประเมินใน  Spss) 
       

จริงๆแล้ว  ผู้เขียนเองคีย้ข้อมูลในไว้ใน  Excel  โดยตั้งใจจะ  copy  ข้อมูลที่พิมพ์ไปทั้งหมดมาใส่ ใน  โปรแกรม  Spss  แต่เรื่องของเรื่องข้อมูลที่ต้องการไปวางนั้น  ผู้เขียนเองต้องการให้ข้อมูลจาก  Row  มาอยู่ในลักษณะ  Column  วันนี้จึงมาบอกทริปเล็กๆ  เกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อมูลจาก  Row  มาเป็น Column  พูดแบบนี้บางคนอาจจะงงๆ  ถ้าอย่างนั้น  ขออธิบายดังนี้นะค่ะ 

  1. ตอนแรกผู้เขียนประเมินกรอกข้อมูลใน  โปรแกรม  Excel 

 

2.ผู้เขียนต้องการเปลี่ยนข้อมูลโดย  ต้องการ  “จำนวนคน”  ต้องการเปลียนจาก  Row  มาเป็น Column (โดยยกตัวอย่างมา  20  คน)

V

V

V

ต้องการเปลี่ยนเป็น  Column 

ขั้นตอนเปลี่ยนให้ได้ตามรูปข้างบน คือ 

1.copy ข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน

 

2.แล้ว  ไปวางในหน้าใหม่  โดยไปที่  Edit>>Paste  Special

 

3.โดยจะมีคำสั่งขึ้นมา  ให้เลือกใน ช่อง  Transpose  แล้วกด  OK

   

4.จะได้ตามรูปที่ต้องการ 

 

         หลังจากนั้น  เราก็สามารถนำข้อมูลที่ได้  ไปไว้ในโปรแกรม  Spss  ได้เลย  โดยทำตามวิธีการประมวลผลของ Spss  ต่อไป