ครูหนิง
นางสาว สุดาวรรณ หนิง เต็มเปี่ยม

TQM ภาคต่อ


TQM

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำ TQM

              1.  ความรู้และความเข้าใจ  (Knowledge and Understanding)

เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหรือล้มเหลวในการทำ TQM ดังที่ Dr.Deming

(1993) กล่าวว่า  ไม่มีอะไรทดแทนความรู้ได้  (There is no substitute for knowledge.)  เนื่องจาก

TQM เป็นปรัชญาในการบริหาร จึงต้องดำเนินงานด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง  ไม่ใช่คิดเองเออเอง  หรือทำงานแบบครั้งต่อครั้ง  แต่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการทำ TQM จะต้องมีวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  แผนงาน  และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน  ไม่เช่นนั้นการสร้างองค์การคุณภาพสมบูรณ์แบบจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้  เพราะความรู้และความเข้าใจที่ผิดพลาดจะทำให้การเริ่มต้นโครงการ TQM หรือ

การดำเนินงานผิดทิศทางจนไม่สามารถแก้ไขได้

                2.  ความศรัทธาและมุ่งมั่น  (Faith and Commitment)

                ในหลักการและความสำเร็จของ TQM ทำให้สมาชิกทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน  แก้ไขปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพราะการสร้างวัฒนธรรมแลองค์การ TQM ต้องอาศัยความทุ่มเทและเสียสละอย่างมาก  แต่ก็ต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่แท้จริง  มิใช่ศรัทธาและมุ่งมั่นแบบ

งมงาย ที่รับแนวคิดมาปฏิบัติอย่างไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะองค์การ TQM  เป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society)  ที่สมาชิกจะต้องเรียนรู้อย่างมีเหตุผลและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ไม่ใช่การเรียนรู้แบบไสยศาสตร์ (Superstitious Learning) ซึ่งเป็นการยอมรับในเรื่องต่าง ๆ อย่างไม่มีเหตุผล  และจะสร้างผลเสียขึ้น  มากกว่าผลดีที่ได้รับในระยะสั้นเท่านั้น

                3.  ภาวะผู้นำ  (Leadership)

                ผู้บริหาร และสมาชิกทุกคนในองค์การต้องมีความเป็นผู้นำในตนเอง โดยที่ต้องตัดสินใจ ทำในสิ่งที่ถูก (Do the right things.) ไม่ใช่เพียงแต่ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูก (Do the things right.) ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเคยปฏิบัติมาเท่านั้น โดยผู้บริหารจะต้องเป็นแม่แบบ (Role Model) ทั้งในการทำงาน  การยอมรับในปรัชญาคุณภาพ  การเปลี่ยนแปลง  และการรับผิดชอบในการกระทำของตนและลูกน้อง  ขณะที่สมาชิกทุกคนต้องมีความเป็นผู้นำในตนเอง  และเป็นผู้นำของกลุ่ม  โดยไม่เพียงแต่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง  หรือเพื่อเอาใจเจ้านายเท่านั้น  แต่จะต้องคิด  วิเคราะห์  พยายามทำงาน  และพัฒนาตนเอง  และทีมงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4.  ความกล้า  (Courage)

เป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้นำ  การสร้างสรรค์  และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะต้องคิด

นอกกรอบของความเชื่อ  กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเดิม  โดยสมาชิกในองค์การ TQM จะต้องกล้าที่จะตัดสินใจ  เปลี่ยนแปลง  รับผิดชอบและแก้ไขในการดำเนินงานของตนและของกลุ่ม  แต่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากในปัจจุบัน  ที่ความกล้าหาญกลายเป็นค่านิยม (Value) ที่ถอดถอยลงทุกทีในองค์การและสังคมไทย  เนื่องจากทุกคนต่างพยายามเอาตัวรอด  ปกป้องผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก  โดยคนส่วนใหญ่ชอบ  ตัดสินใจแบบแทงกั๊ก  หรือ Play  Safe เสมอ  หรือแสดงความกล้าแบบบ้าบิ่น  ขาดสติยั้งคิด และทำเพื่อความต้องการของตนเท่านั้น  ซึ่งเป็นเพียงแต่การแสดงพฤติกรรมที่หยาบช้า  กักขฬะ และสันดานดิบออกมา  ตามที่เราได้รับรู้จากสื่อต่าง ๆ เท่านั้น

5.  การบริหารระบบ (System Management)

TQM  เป็นงานที่ต้องวางแผนและดำเนินงานร่วมกันทั้งองค์การ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์  และแผนแม่บทรวม (Integrated Master Plan) ซึ่งมีความครอบคลุมในการพัฒนาศักยภาพขององค์การ  แต่ต้องยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อจำกัดและความผันผวนของเหตุการณ์  ซึ่งจะกำหนดขึ้นจากความเข้าใจ  และการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ไม่ใช่การทำโครงการทดลอง  โดยแยกเป็นส่วน ๆ และค่อย ๆ ดำเนินการครั้งละหน่วยงานหรือสองหน่วยงาน  โดยวางแผนปฏิบัติเป็นครั้ง ๆ ไป (One At A Time) เพราะแทนที่จะสร้างเสริมการเป็นองค์การ TQM กลับจะกลายเป็นการจัดการคุณภาพเฉพาะส่วน (Partial Quality Management) ที่ไม่สามารถบูรณาการเข้าเป็นองค์การคุณภาพที่แท้จริง

                สุดท้ายผู้เขียนอยากจะกล่าวว่า ความสำเร็จในการทำ TQM นั้นอยู่ที่คน  ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมั่น  พร้อมที่จะเรียนรู้ในการทำงาน และผู้บริหารต้องไม่ใจร้อน เพราะการสร้างองค์การ TQM

จะเริ่มเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  เมื่อเราดำเนินงานจนถึงระดับที่ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ในองค์การเห็นความสำคัญของคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยสมาชิกในองค์การ TQM จะไม่พอใจต่อคุณภาพ  หรือความสำเร็จในปัจจุบันเท่านั้น  แต่ต้องหมั่นตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขให้ปฏิบัติงานก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

คำสำคัญ (Tags): #tqm
หมายเลขบันทึก: 300385เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2009 12:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 09:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี