เมื่อเอ่ยคำว่า blog ทุกคนในยุคนี้ก็คงรู้จักกันอย่างแน่นอน

การที่อาจารย์ให้เราทำ blog ก็เป็นการที่ทำให้เราศึกษาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ blog

ได้ทั้งความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายครับ