สอนนิสิตแพทย์ปี 4

การสอนBedside Teaching round สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันพุธช่วง 8.00-10.00 น.

           เป็นปีที่สองแล้วที่ ผมได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนศัลยกรรมให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนำโดยคุณหมอรเมศ วองวิไลรัตน์ ศัลยแพทย์ที่มีความุ่งมั่นและทุ่มเทกับการทำงานในหน้าที่และการสอนนิสิตแพทย์มาก มีอาจารย์ที่เป็นศัลยแพทย์ทั่วไป 3 คน ศัลยแพทย์เฉพาะทาง 2 คน และเป็นแพทย์ทั่วไป 1 คนคือผม โดยผมมีส่วนร่วมไม่มากในการสอนBedside Teaching round สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันพุธช่วง 8.00-10.00 น.

             เป็นมุมมองของคุณหมอรเมศ ที่อยากให้นิสิตปี 4 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของแพทย์ที่ไมได้เป็นหมอศัลย์ แต่เป็นหมอทั่วไป เพื่อเติมประสบการณ์ให้นิสิตว่าเมื่ออยู่ดณงพยาบาลชุมชนจะทำอะไรได้แค่ไหน หลายครั้งที่ผมติดภารกิจในวันพุธก็ต้องยกยอดมาสอนในวันเสาร์-อาทิตย์แทน ซึ่งนิสิตจะนำเสนอผู้ป่วยแล้วมีการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีอาจารย์เป็นผู้ดำเนินรายการ คอยเติมส่วนขาดและกระตุ้นให้นิสิตไปค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งคอยเน้นในจุดเน้นที่สำคัญในดการดูแลผู้ป่วยเรื่องนั้นๆ

             จากการได้สอนนิสิต ทำให้ผมองก็ต้องมีการทบทวนและค้นคว้าเอกสาร ตำราและดึงเอาความรุ้ฝังลึกจากประสบการณ์ออกมาถ่ายทอดให้นิสิตด้วย ทำให้รู้สึกว่าเรามีความรู้มากขึ้น ก็คงจะสมดังคำภาษิตของชาวญี่ปุ่นที่ว่า "ความรู้เหมือนดาบ ยิ่งใช้ยิ่งคม" ก็จะมีการเรียนการสอนศัลยกรรมประมาณ 4 เดือน ซึ่งผมก็จะได้ทบทวนความรู้ทางศัลยกรรมในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดนั้น แพทย์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเองได้ แต่เราควรรู้ว่าควรผ่าเมื่อไรและใครควรจะเป็นผู้ผ่าตัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)