ตารางเปรียบเทียบการใช้แก๊ส LPG และ NGV ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
LPG และ NGV

ตารางเปรียบเทียบ
การใช้แก๊ส LPG และ NGV ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง
(3,000 กม./เดือน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)