มาแล้วคะ ระบบใหม่ (KnowledgeVolution) version 2.0 ที่จะนำมาแทน GotoKnow.org เวอร์ชันแรก

เชิญทดลองเข้าใชักันเล่นๆ ดูนะคะ ที่ http://livetwo.usablelabs.com:3000/

ระบบนี้ยังต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย และ ยังต้องใส่ Text editor อีกนะคะ แต่จะทำหลังจากกลับมาจากอบรมที่ ม.นเรศวร คะ

ปล. ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลทดสอบนี้ จะถูกลบออกหมด และจะโยกย้ายฐานข้อมูลเดิมใน GotoKnow.org มาใส่แทนเมื่อมีการลงระบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว