kong
นาย ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์

การประกวดโรงเรียนคู่หูการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 52 ศูนย์อนามัยที่ 8 (7) : โรงเรียนอนุบาลคลองลาน และโรงเรียนรอดนิลวิทยา


การประกวดโรงเรียนคู่หูการส่งเสริมทันตสุขภาพ ของศูนย์อนามัยที่ 8 ปี พ.ศ. 2552 คู่ที่ 6 คือโรงเรียนอนุบาลคลองลาน และโรงเรียนรอดนิลวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร  ทั้งสองโรงเรียนเข้าประกวดในหมวดการควบคุมอาหารที่มีผลต่อภาวะทันตสุขภาพ

          โรงเรียนอนุบาลคลองลาน เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในปีนี้เป็นครั้งที่ 2 ในหมวดเดียวกันนี้  สำหรับโรงเรียนอนุบาลคลองลานมีกิจกรรมดีเด่นในเรื่องการสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน โดยมีโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพร่างกายและฟันที่แข็งแรง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 •   สนับสนุนนโยบายการควบคุมอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ
 •   ให้นักเรียนรู้จักการเลือกรับประทานอาหาร
 •   การรู้จักหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
 •   การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
 •   นักเรียนสามารถดุแลสุขภาพตนเองได้
 •   เจ้าหน้าที่ ครู ผูปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  

โดยมีมาตรการดังนี้คือ

 • การกำหนดมาตรการ
 • การอบรมผู้นำนักเรียน
 • กิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยไม่มีอาหารจากายนอกมาจำหน่าย
 • เน้นนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
 • กำหนดธรรมนูญของโรงเรียนในเรื่องการห้ามซื้อ , ห้ามนำมา ซึ่งขนม ลูกอม และน้ำอัดลม
 • มีการตรวจจับ โดยแกนนำนักเรียน ยึดไว้ และให้ความรู้

        สำหรับโรงเรียนรอดนิลวิทยา เป็นโรงเรียนน้องใหม่ในกิจกรรมนี้ แต่มีผลงานที่ดี  กิจกรรมของโรงเรียนคล้าย ๆ ของดรงเรียนอนุบาลคลองลานเพราะเป็นคู่หูกัน โดยกิจกรรมในเรื่องการควบคุมอาหารที่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก ได้แก่ 

 • การแจ้งมาตรการให้ผู้ปกครองทราบ
 • การทำใบสัญญาใจ
 • การกำหนดเขตปลอดอาหารขนมกรุบกรอบ  ลูกอม น้ำดัดลม ทั่วทั้งโรงเรียน
 • มาตรการรวจจับขนมก่อนเข้าในโรงเรียน
 • การขายเฉพาะผลไม้ที่สหกรณ์
 • การอบรมผู้นำนักเรียนในการทดสอบสารปนเปื้อน
 • การปรับสถานที่โรงอาหาร การกำหนดเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 • การจัดตั้งกลุ่มนักเรียนในการจัดทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อ่อนหวาน

         สรุปทั้งสองโรงเรียนมีกิจกรรมที่ดีในการควบคุมอาหารที่มีผลต่อทันตสุขภาพ  คุณครูมีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรม แต่อาจต้องปรับกระบวนการให้เด็กสามารถทำกิจกรรมบางอย่างแทนครูได้ ภายใต้โครงการเด็กไทยทำได้ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนสามารถจัดทำโครงงานได้  นอกจากนั้นการประสานงานกับชุมชน และองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับ

หมายเลขบันทึก: 298403เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2009 13:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (5)
เด็กโรงเรียนรอดนิล

ดีใจมากค่ะ

ที่โรงเรียนมีเว็บ

กับเค้าด้วย

ออมและแป้งดีใจมากเลยค่ะ

จากเด็ก แม่สอด

ดีใจมากคะ จากเด็กหมู่2

โรงเรียนอนุบาลคลองลานดีมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี