เตรียมตัวไปร่วมงาน : กิจกรรม GotoKnow Forum สัญจร ครั้งที่ 1 ในงาน KKU Show and Share

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาองค์กรชั้นเยี่ยมอีกอย่างหนึ่ง คำถามที่น่าสนใจต่อมาคือ ในทางปฏิบัตินั้น โดยบริบทองค์กรของเราแล้ว เราจะสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรได้อย่างไร ?

กิจกรรม GotoKnow Forum สัญจร ครั้งที่ 1 ในงาน KKU Show and Share
ภาพสถานที่จัดประชุม Gotoknow สัญจร ที่ม.ขอนแก่น
* กิจกรรม Origami ในงาน GotoKnow Forum สัญจร ครั้งที่ 1 (ขอนแก่น)
งานได้ผล ฅ ฅน เป็นสุข สนุกสร้างสรรค์ พบกัน ศุกร์ 18 กันยายน ที่มอดินแดง
รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน GotoKnow Forum สัญจร ภาคอีสาน (ผู้ลงทะเบียนเต็ม 50 ท่านแล้ว)

 

 • พรุ่งนี้ วันที่ 18 กันยายน 2552 เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรอคอย เพราะช่วงนี้มีภารกิจค่อนข้างมาก ห่วงเหลือเกินว่าจะมีภารกิจอื่นจรเข้ามาแทรก แล้วทำให้ไม่สามารถไปร่วมงานได้ อย่างเช่น เมื่อวานนี้ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรดำเนินรายการประชุมวิชาการในงานวันศึกษาศาสตร์ เป็นต้นครับ ... สุดท้ายแล้ว...ฟ้าก็เป็นใจให้สามารถไปเข้าร่วมงานที่สำคัญนี้ได้ค่อนข้างจะแน่นอน  และเพื่อให้การ Show and Share ได้อย่างมีความสุข จึงต้องทำการบ้านไปก่อน และขอถอดองค์ความรู้บางส่วนไว้ในบันทึกนี้ครับ

 

Iceberg7

 

ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ ได้แก่         

          1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นทฤษฎี ภาษา ข้อมูล ฯลฯ ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาได้ผ่านทางคำพูด ตัวเลข สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการกล่าวถึงความรู้เหล่านี้

          2. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ยากที่จะแสดงออกมาให้เห็นชัด เพราะอยู่ในตัวบุคคล เช่น ทักษะ ความชำนาญ รวมไปถึงอุดมคติ ความเชื่อ เป็นต้น

 ในการบริหารจัดการความรู้นั้น จะต้องบริหารจัดการความรู้ทั้ง 2 ประเภท เพื่อให้ได้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

     กระบวนการในการสร้างความรู้ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานความรู้ทั้ง 2 ประเภท สามารถถ่ายทอดออกมาได้เป็น แบบจำลอง SECI (SECI Model)ซึ่งแบ่งกระบวนการในการสร้างความรู้ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ

 

Seci 

S = Socialization  เป็นการสร้างความรู้ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ด้วยการพบปะสมาคม หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การพูดคุย ใช้เวลาอยู่ด้วยการ การสอนงาน ฝึกงาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอด แบ่งปัน ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลไปให้ผู้อื่น

E = Externalization เป็นการถ่ายทอดความรู้ โดยการอธิบายหรือแสดงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับการแบ่งปัน โดยการแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลออกมาเป็นแนวคิด ภาษาสัญลักษณ์ ลายลักษณ์อักษร เช่น คู่มือ ตำรา ภาพ การบันทึกเสียง เป็นต้น

C = Combination เป็นการผสมผสาน โดยนำความรู้ที่ชัดแจ้งมาสร้างสรรค์ หรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งในเรื่องใหม่ ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น หรือเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในทางปฏิบัติได้ง่ายขึ้น

I = Internalization เป็นการนำความรู้ที่ได้มาใหม่ไปใช้ปฏิบัติหรือลงมือทำจริง ๆ จนกลายเป็นความรู้ของตนเอง ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนความรู้ที่ชัดแจ้งให้กลายเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล


    ดังนั้น กระบวนการในการสร้างความรู้ที่จะเกิดประโยชน์จริง ๆ นั้น จะต้องมีการนำความรู้ไปลงมือปฏิบัติ และมีการหมุนเวียนกระบวนการ SECI ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีวันยุติ นำไปสู่การปรับปรุงตนเองของบุคคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 

คำถามที่น่าสนใจ

จะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาองค์กรชั้นเยี่ยมอีกอย่างหนึ่ง คำถามที่น่าสนใจต่อมาคือ ในทางปฏิบัตินั้น โดยบริบทองค์กรของเราแล้ว เราจะสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรได้อย่างไร ?

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตตปัญญาบริหารการศึกษาความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • เตรียมตัวอย่างเข้มแข็งเลยนะคะ
 • ต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับสู่ขอนแก่นล่วงหน้าค่ะ
 • คำถามอาจารย์ต้องไปตั้งกระทู้ในวงพรุ่งนี้ค่ะ
 • เพราะมีชาว bloggerมาหลายคนเลยค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

 

พบกันพรุ่งนี้ในงานนะครับ

 

 

เสียดายไม่ได้พบอาจารย์เก่ง ๆครับ

แต่ฝากเข้าไปชมโปสเตอร์ด้วยนะครับ

ที่นี่ครับ

เขียนเมื่อ 

 

 • เห็นโปสเตอร์ผ่านเวป ที่นี่ แล้ว ออกแบบได้สร้างสรรค์มากครับ
 • พรุ่งนี้จะไปชมของจริงครับ

   

 

 

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมยอดเลยค่ะ อาจารย์

เจอตัวเป็นๆๆแล้ว ดีใจค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

- ดีใจจังได้เจอหน้า

- ได้แต่ส่งสายตา

- ไม่กล้าคุยด้วยเลยค่ะ

- ไว้โอกาสหน้านะค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จักอาจารย์นะคะ

จะไดติดตามอ่านทบทวน เขียนบอกเล่าได้ดีนะคะไม่ต้องไปอาหนงสือเล่มใหญ่ ๆเลยคะ อ่านที่นีก็เข้าใจแล้วคะ

สวัสดีครับ อ.ภูฟ้า

        ยินดีที่ได้พบและคุยกันนะครับ แม้จะเป็นช่วงสั้นๆ ตอนรัปประทานอาหารกลางวันก็ตาม  ไว้ถ้าไปแถว ม.มหาสารคาม จะแวะไปเยี่ยมอาจารย์ครับ

        นำภาพในงานมาฝากด้วยครับ น้องเดย์ช่วยถ่ายไว้ให้

      

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ป้าแดง

 • ได้ติดตามอ่านบันทึกป้าแดงมานานแล้วครับ
 • ดีใจมากที่ได้พบตัวจริงเสียงจริงครับ
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

 

สวัสดีครับ คุณ   เพชรน้อย

 • ดีใจที่ได้พบเช่นกันครับ

 

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ ประกาย~natachoei ที่~natadee  

 • ดีใจที่ได้รู้จักตัวจริงเสียงจริงนะครับ
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

 

สวัสดีครับ คุณ บัญชา ธนบุญสมบัติ

 • ดีใจที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
 • ถ้าแวะมามหาสารคาม ขออนุญาตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวสักมื้อนะครับ
 • ตอนเห็นโปรแกรมงานว่า กิจกรรมพับกระดาษมาอยู่ช่วงท้าย ๆ ก็หวั่นใจว่าจะไม่ได้เข้าร่วมครับ เพราะติดภาระกิจช่วงเย็นครับ แต่จะพยายามศึกษาและขอความรู้ในโอกาสต่อไปครับ
 • ขอบคุณครับ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดีใจนะคะเจอตัวจริง เคยอ่านบันทึกของอาจารย์ ที่เป็นธรรมะค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

 

สวัสดีครับ พี่แดง

 • ดีใจมากที่ได้พบเช่นกันครับ
 • ขอบคุณครับ