รู้จัก สกย.จ.ชุมพร


ประวัติ สกย.จ.ชุมพร

            สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร
ตั้งอย่เลขที่  95/2 หมู่ที่ 4 ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร
86190  โทรศัพท์ 0-7753-4243  โทรสาร 0-7753-4244
เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดหน่วยหนึ่งใน 25 จังหวัด ของสำนักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ (เทียบเท่ากรม)
ตั้งอยู่เลขที่ 67/25 ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700    
โทร.0-2434-0180-91 โทรสาร
0-2433-6490

             สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร
เริ่มให้การสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2533  ปัจจุบัน  รับผิดชอบดูแล
พื้นที่ให้การเคราะห์ 4 จังหวัด  คือ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จั
งหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดกาญจนบุรี มีสำนักงานอำเภอ
ในความรับผิดขอบจำนวน 4 แห่ง คือ

 1. สำนักงานองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองชุมพร ตั้งอยู่ภายในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 0-7753-4135  โทรสาร
  0-7753-4244   รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ดังนี้
  • อำเภอเมืองชุมพร
  • อำเภอสวี
  • อำเภอทุ่งตะโก
  • อำเภอหลังสวน
  • อำเภอละแม
  • อำเภอพะโต๊ะ
 2. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอท่าแซะ ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140  โทรศัพท์ 0-7759-รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขต ท้องที่อำเภอท่าแซะ
 3. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอปะทิว ตั้งอยู่เลขที่ 28/11 หมู่ที่ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210  โทรศัพท์ 0-7757-8448  โทรสาร 0-7757-8448   รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตท้องที่อำเภอปะทิว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกอำเภอ และ จังหวัดกาญจนบุรี ทุกอำเภอ
 4. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเมืองระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000  โทรศัพท์ 0-7781-2203  โทรสาร  0-7781-2351  รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตท้องที่จังหวัดระนอง ทุกอำเภอ

            ภารกิจหลักของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
            สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( สกย. ) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท
ส่งเสริมที่ไม่แสวงหากำไร สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2505 2518 และ2530 รวม 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการ ให้การสงเคราะห์การทำสวนยาง
และการสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้น
ชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

     

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2980เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2005 23:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2012 22:53 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี