อาชีพที่อยากทำเกี่ยวกับผึ้ง

แผนกตรวจสอบคุณภาพ

เพราะอยากทำอาชีพที่เกี่ยวกับนมเป็นทุนเดิม และจากที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์นมแพะผสมน้ำผึ้งยี่ห้อหนึ่ง จึงเกิดความสนใจที่จะทำในหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ประกอบกับกำลังเรียนวิชาจุลชีววิยาอุตสาหกรรม คิดว่าพอจะทำได้ และเหมาะกับตัวเองมากกว่าหน้าที่ขาย  เพราะต้องฝึกการเชียร์ลูกค้าให้เป็น และต้อง active มากกว่าเดิม ยิ่งในเรื่องงานบัญชี อาจนต้องไปเรียนเพิ่ม  จริงๆ ก็ตั้งใจว่าอยากหาความรู้เรื่องบัญชีก่อนจะเข้าทำงาน ต้องปรับปรุงอึกหลายอย่าง การทำงานวิทย์ ที่ผ่านมา ก็ทำให้ทราบปัญหาของการทำงาน เช่น การตรงต่อเวลา การประสานงาน หรือการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่

นัทธมน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)