การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ของ NU Office 1

  ติดต่อ

  เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะ ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินจากภายนอก  

การประชุม Office KM ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม  2548  เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุม1  คณะสหเวชศาสตร์ เราได้ผลสรุปจากการเสวนากลุ่มย่อย ดังนี้

เรื่องที่เป็นความต้องการร่วมของกลุ่ม (Domain) คือ

คุณภาพของสำนักงาน : Office Quality

เป้าหมายหลัก(KV : Knowledge Vision) ของการรวมกลุ่ม คือ


 “เพื่อพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะ

ให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินจากภายนอก ”

 

ปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ
ปัจจัยตามงานหลักในสำนักงานเลชานุการคณะ  ดังนี้


1. งานธุรการ

2. งานการเงินและพัสดุ

3. งานนโยบายและแผน

4. งานบริการการศึกษา

5. งานห้องปฏิบัติการ (สำหรับกลุ่มสำนักงานเลขานุการที่มาจากสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

หมายเลขบันทึก: 2979, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:56:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)