เพาะปลากัด

     เรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนอยู่ ม.ต้น เป็นช่วงที่ชอบเลี้ยงปลากัดมากโดยในกลุ่มเพื่อนทุกคนก็จะชอบเหมือนกัน มีวันหนึ่งพวกเราไปซื้อปลากัดที่ร้านปลากัดเยอะมาก ลุงเจ้าของร้านพาเราไปที่หลังร้านไปดูบ่อปลากัดที่ลุงแกเพาะไว้ แล้วลุงแกก็อธิบายวิธีการเพาะปลากัดให้ฟัง และลุงก็บอกว่าพวกเราก็สามารถเพาะเองได้นะไม่อยากหรอก เพื่อนผมมันก็เลยตกลงกันว่าจะเพาะปลากัด แต่มาแข่งกันว่าของใครจะได้ผลมากที่สุด นี่เองเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมด

    หลังจากตกลงกันวันนั้นเราก็เริ่มเพาะปลากัดกัน โดยมีขั้นตอนในการเพาะปลากัดสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้

   1.เลือกปลากัดพ่อ แม่พันธุ์

   2.เลี้ยงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ แยกโหล่กันแต่วางไว้ใกล้ ๆ กันเพื่อให้จ้องตากัน

   3.หลังจากให้พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ จ้องตากันสังเกตที่ท้องแม่พันธุ์ว่ามีใข่หรือยัง

   4.ถ้าปลาตัวเมียมีไข่แล้ว(ท้องจะป่องกว่าปกติ)ให้นำปลาตัวผู้ กับตัวเมียมาเลี้ยงใน

     อ่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควร(ประมาณอ่างบัว ขนาดเล็ก)

   5.สังเกตว่าตัวผู้ก่อหวอดแล้วหรือยัง แลสังเกตที่หวอกว่ามีไข่หรือยัง เพราะเมื่อตัวเมีย

     วางไข่แล้ว ตัวผู้จะอมไข่มาไว้ที่หวอด

   6.ถ้ามีไข่ในหวอดแล้วให้นำปลาตัวเมียออก เพราะมันจะกินไข่ และตัวผู้จะกัดตัวเมีย

   7.หลังจากวางไข่ สอง สาม วันไข่จะฟักเป็นตัว ให้นำปลาตัวผู้ออกเพราะมันจะกินลูก

   8.ช่วง สอง สาม วันแรกไม่ต้องให้อาหารลูกปลา หลังจากนั้นให้ไข่แดงต้มบด

     ละเอียดวันละหนึ่งครั้ง

   9.บรรลุผลได้ปลากัดที่เพาะด้วยฝีมือตัวเอง

   จากคำท้าของเพื่อนแต่มันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึก ว่าการที่เราทำอะไรที่เราไม่เคยทำแต่เราสามารถทำมันได้สำเร็จและได้ผลออกมาดี มันช่างน่าภูมิใจอะไรอย่างงี้ เลยอยากฝากทุก ๆ คนว่าลองทำอะไรใหม่ ๆ ดูบ้างนะครับชีวิตจะได้มีรสชาติ