มันต้องมีสาเหตุสิ  นักเรียนมาสาย  ซ้ำหน้าบ่อยมาก  อาจจะเป็นเพราะ......ตื่นสาย  พ่อแม่มาส่งสาย  หรือ  รถตู้รับ-ส่งหลายรอบ  

ครูอ้อยเป็นครูเวรประจำวัน  หนึ่งวัน ใน หนึ่งสัปดาห์  พบหน้านักเรียน ซ้ำๆๆกัน 

ซึ่งมีทั้ง  นักเรียนโต และเล็ก ปะปนกัน   เจ้าหน้าที่ที่เป็นสารวัตรของโรงเรียน จะกักตัวนักเรียนไว้ 

และสุดแล้วแต่  ครูเวรประจำวัน  จะลงโทษนักเรียนอย่างไร

*****

ครูอ้อยเคยแอบถามนักเรียนโต  ก็จะได้รับคำตอบ  คือ  ตื่นสาย และ พ่อมาส่งสาย  รวมทั้ง กินข้าว ระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนด้วย  และยอมรับการถูกทำโทษที่โรงเรียน ระบุโทษไว้ 

ส่วนนักเรียนเล็กๆๆ  จะตอบว่า.....รถตู้  ไปรับสาย  เลยมาโรงเรียนสาย  

และยังมีตอบว่า.....รถติดมาก  โดยเฉพาะที่หน้าซอย ทางเข้าโรงเรียน  ที่ตำรวจโบกมือให้ไปอีกทางหนึ่งมากกว่า

*****

T6

*****

และจะทำอย่างไร กับการมาสายของนักเรียน  ที่มีทั้งปี  เก็บเศษขยะกันทั้งปี   วิ่งรอบสนามกันทั้งปี  หรือ ?????

ครูเวร  ก็น่ารัก  ทำหน้าที่ได้เหมาะสม  นับจำนวนครั้งก่อน  กี่ครั้ง  ครั้งแรก ก็โทษเบา ครั้งที่สอง โทษหนักขึ้น  มีทั้ง การคัดลายมือ สุดท้าย คือการวิ่ง

*****

Mn2

*****

ดังนั้น  ต้องเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคลกัน  ครูประจำชั้น  ที่มีข้อมูลของเด็กทุกคนอยู่แล้ว  ติดต่อไปยัง  ผู้ปกครอง หรือ รถตู้ที่มารับนักเรียน  ให้  กำชับ เวลา ให้มาถึงโรงเรียนก่อน โรงเรียน เข้า  ได้ไหม?????

*****

หากไม่ได้  ก็  จะเป็น.....ทั้งปี  กับการมาโรงเรียนสาย