GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คำนวณร้อยละ

การคำนวณร้อยละ

การหาค่าร้อยละของคะแนนนักเรียน

เราสามารถหาค่าร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนโดยเลือก Cell  ที่ต้องการใส่ค่าร้อยละ (L6)  แล้วเลือก Cell  ที่ต้องการหาค่าร้อยละ  คูณด้วย 100 แล้วหารด้วย  Cell  ของคะแนนเต็ม ( ในการคูณจะใช้เครื่องหมาย  *  และการหารจะใช้เครื่องหมาย  / )  โดยพิมพ์สูตรดังนี้ =K6*100/$K$5  ซึ่งหมายถึง คะแนนรวมของ       นักเรียนอยู่ที่เซลล์  K6  และผลรวมของคะแนนเต็มอยู่ที่เซลล์  K5  แล้วกด  Enter   จะได้ค่าร้อยละของคะแนนนัก เรียน

 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การศึกษา
หมายเลขบันทึก: 296542
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ทำไมยากจัง งง งง งง

ไม่รู้เรื่อง ไม่เกี่ยวเลย

ผมมีข้อสงสัยอยากจะรบกวน ถามครับ ผมจะทำสรุปชั่วโมงการเรียนของนศ. โดย ที่มีชั่วโมงการเรียนเต็มยุที่ 15 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 100% แล้ว มีชั่วโมงที่ขาดยุ จะคิดเป็นกี่ % หรือครับ ขอบคุณครับ