การจัดการ (ปัญหา) เรื่องสวัสดิการ (ตาย)

      เมื่อวานนี้เกือบๆ 5 โมงเย็น  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้เดินทางไปที่กลุ่มๆหนึ่งซึ่งประสบปัญหาไม่มีเงิน (สำรอง) จ่ายให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต  เมื่อไปถึงผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี (เช่นเคย)  ประธานกลุ่มเปิดประเด็นโดยการนำเอกสารของ พอช. มาให้ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ดู  เพราะ  เนื้อหาในเอกสารมีมาก  ไม่รู้ว่าจะกรอกอย่างไรให้ถูกต้อง  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ก็ไม่เคยเห็นเอกสารนี้เหมือนกัน  ก็เลยแนะนำไปเท่าที่ตัวเองรู้  (เห็นเอกสารเป็นปึกอย่างนี้  ไม่น่าแปลกใจเลยที่ชาวบ้านจะไม่ค่อยชอบติดต่อกับราชการ)

      ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งพอที่จะสรุปได้ว่า  ตอนนี้กลุ่มมีเงินเหลืออยู่ในกลุ่มประมาณ 12,000 บาท  แต่ต้องจ่ายค่าศพประมาณ 30,000 บาท ซึ่งในความเป็นจริงเครือข่ายฯจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  ทางกลุ่มได้ส่งข้อมูลให้เครือข่ายฯตั้งแต่เดือนที่แล้ว  (ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเครือข่ายฯน่าจะจ่ายให้ในวันประชุมประจำเดือนของเดือนนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม  2549) นอกจากส่งข้อมูลแล้วกลุ่มยังขอยืมเงินสำรองออกมาจ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตก่อน  แต่ได้รับการปฏิเสธจากเครือข่ายฯ  โดยเครือข่ายฯบอกว่าให้จ่ายเงินเข้ามาที่กองทุนกลาง  รวมทั้งกองทุนอื่นๆให้ครบก่อน  ตรงนี้จึงเกิดปัญหาขึ้น  เพราะ  กลุ่มไม่มีเงินจะจ่ายแล้ว  ลำพังเงิน 12,000 บาทที่มีอยู่หากจะจ่ายไปที่เครือข่ายฯก็ยังไม่พอเลย  ประธานกลุ่มบอกว่ารู้สึกเครียดมาก  ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  คงต้องคุยกันอีกครั้งในวันประชุมเครือข่ายฯ 

      จากนั้นผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้แนะนำให้ประธานใจเย็นๆ  ค่อยๆตั้งสติ  สิ่งแรกที่กลุ่มจะต้องดำเนินการ  คือ  การทำความรู้จักกับตนเอง  นั่นก็คือ  ต้องรู้ว่าสถานภาพของกลุ่มเป็นอย่างไร  เบื้องต้นที่สุด  คือ  ให้ทำฐานะการเงินของกลุ่มให้เรียบร้อย  ซึ่งในส่วนนี้ประธานกลุ่มได้ให้ข้อมูลว่า  ขณะนี้ทางกลุ่มคีย์ข้อมูลรายรับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเปิดกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ได้คีย์ข้อมูลรายจ่ายลงไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  สาเหตุที่ยังไม่ได้คีย์  เพราะ  กลัวว่าถ้าคีย์ผิดจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้  และ  ยังไม่มั่นใจในข้อมูล  เนื่องจาก  ข้อมูลรายจ่ายที่กลุ่มจ่ายให้กับเครือข่ายฯทั้งหมดซึ่งหลักฐานอยู่ในมือของกลุ่มไม่ตรงกับข้อมูลรายจ่ายที่กลุ่มจ่ายให้กับเครือข่ายฯทั้งหมดซึ่งเครือข่ายฯได้ส่งมาให้ที่กลุ่ม  ผู้วิจัยจึงได้โทรศัพท์ไปคุยกับคณะกรรมการที่มีความรู้ในเรื่องนี้ได้ข้อสรุปว่า  ภายในวันนี้ขอให้กลุ่มเตรียมเอกสารทั้งหมด 2 ส่วน  คือ  ส่วนของรายรับทั้งหมด  ซึ่งคีย์ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วให้ทางกลุ่มปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อย  อีกส่วนหนึ่ง  คือ  รายจ่ายทั้งหมดที่กลุ่มจ่ายไปไม่ว่าจะจ่ายภายในกลุ่มหรือจ่ายให้กับเครือข่ายฯ  โดยแยกเป็นรายเดือนทั้งรายรับและรายจ่ายให้เรียบร้อย  ในช่วงบ่ายคณะกรรมการคนนี้จะเข้ามาเอาข้อมูลของกลุ่มเพื่อนำไปช่วยตรวจสอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่  หลังจากนั้นจึงจะสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และอธิบายให้เครือข่ายฯฟังได้ว่าที่กลุ่มมีปัญหาเพราะอะไร  หากไม่มีข้อมูลเวลาไปพูดก็เหมือนกับเราพูดลอยๆ  พูดด้วยอารมณ์  ซึ่งไม่มีประโยชน์  ในส่วนนี้ประธานกลุ่มรับปากผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์  รวมทั้งคณะกรรมการที่จะเข้ามาช่วยว่าจะจัดการให้เรียบร้อย  (ผลจะเป็นอย่างไรคงต้องให้เวลาวิเคราะห์สักนิดค่ะ)

       การมาลงพื้นที่ (แบบไม่ได้วางแผน) ในครั้งนี้  นอกจากจะได้รับฟังปัญหารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มแล้ว  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2549  เป็นต้นไป  ทางกลุ่ม (นี้) จะปรับเปลี่ยนกติกาการจ่ายสวัสดิการเรื่องการตายเสียใหม่จากเดิมที่

       1.ออมสมทบครบ 180 วัน   ได้รับสวัสดิการ 3,000 บาท   กลุ่มเป็นผู้จ่าย

       2.ออมสมทบครบ 225 วัน   ได้รับสวัสดิการ 5,000 บาท   เครือข่ายฯเป็นผู้จ่าย

       3.ออมสมทบครบ 365 วัน   ได้รับสวัสดิการ  10,000 บาท  เครือข่ายฯเป็นผู้จ่าย

       4.ออมสมทบครบ 750 วัน   ได้รับสวัสดิการ  15,000 บาท  เครือข่ายฯเป็นผู้จ่าย

       5.ออมสมทบครบ 1,095 วัน  ได้รับสวัสดิการ  20,000 บาท  เครือข่ายฯเป็นผู้จ่าย

       กติกาใหม่  คือ  ในส่วนที่กลุ่มเป็นผู้จ่าย  ได้แก่  ออมสมทบครบ 180 วัน  ได้รับสวัสดิการ 3,000 บาท  นั้น  ทางกลุ่มจะตัดออกไป  กล่าวง่ายๆก็คือ  กลุ่มจะไม่จ่ายในส่วนนี้  ดังนั้น  สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2549 นี้เป็นต้นไป  จะต้องออมให้ครบตั้งแต่ 225 วันขึ้นไป  จึงจะได้รับสวัสดิการการตาย  ส่วนสวัสดิการอื่นๆยังคงเหมือนเดิม  คือ  ต้องออมให้ครบ 180 วัน 

       สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกติกาในส่วนนี้นั้น  ประธานกลุ่มได้ให้เหตุผลว่า  แต่ก่อนก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยน  เพราะ  เป็นกติกาที่มาจากเครือข่ายฯ  แต่มาในระยะหลังที่เงินจ่ายสวัสดิการไม่พอ   ประกอบกับได้พูดคุยกับคณะกรรมการกลุ่มที่อยู่ใกล้เคียงกัน  ทำให้ทราบว่าขณะนี้มีกลุ่มที่เปลี่ยนกติกาในส่วนนี้แล้ว  ทางกลุ่มจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน  ไม่อย่างนั้นสถานการณ์คงจะแย่กว่านี้  ในเดือนนี้ (พฤษภาคม) ทางกลุ่มโดนจ่าย (ที่กลุ่ม) ไป 2 ศพ  เป็นเงิน 6,000 บาท  (ตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายเลยค่ะ) เมื่อเป็นอย่างนี้ทางกลุ่มจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกติกาใหม่เพื่อพยุงฐานะทางการเงินให้กลุ่มอยู่ได้

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)