จับภาพ QA สนง.มนุษยฯ (1)

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ เป็นหน่วยงานแรกของสำนักงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยที่มีการประเมินการประกันคุณภาพ

   วันพรุ่งนี้ 19 พฤษภาคม 2549 เป็นวันที่มีความหมายดีของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เพราะมีเลขเก้าทั้งวันที่และปี พ.ศ. หมอบอยขอฟันธง.....ครับ ช่วงนี้เป็นช่วงของการประเมินการประกันคุณภาพ ผมเห็นเรื่องเวียนเข้ามาในคณะฯ เชิญเข้าร่วมรับฟังการประเมินการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการอยู่ 2 แห่ง คือ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

    สำหรับสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ เป็นหน่วยงานแรกของสำนักงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยที่มีการประเมินการประกันคุณภาพ โดยเริ่มในวันพรุ่งนี้ ต้องขอปรบมือให้ในความพร้อมรับการประเมินครับ ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่แหม่ม (คุณพิชญานนท์ เลขานุการคณะมนุษยฯ) แล้วขอพยากรณ์ว่าผลการประเมินอยู่ในคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.5 ขึ้นไปครับ

     มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องในการปฏิบัติการที่ดีของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ เช่น เมื่อตอนจัดกิจกรรม Office KM ครั้งที่ผ่านมา ผมได้ขอให้พี่แหม่มช่วยทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยให้ในกลุ่มของงานบริการการศึกษา มีเรื่องที่เป็น Best Practice ของงานบริการการศึกษา และยังมีเรื่องอื่น ๆ ด้วยครับ

     เมื่อวานผมเห็นมี Blog ของพี่แหม่มอยู่ในสมาชิกชุมชนสำนักงานเลขานุการด้วย ชักชวนพี่แหม่มอยู่นานเหมือนกัน เพราะสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ มีเรื่องน่าสนใจที่ต้องจับตาดูแบบไม่กระพริบครับ
คุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

     สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ       

     วิสัยทัศน์

     สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสำนักงานที่มีคุณภาพด้านการบริการ และสนับสนุนงานวิชาการ ที่ผู้รับบริการยอมรับ และบุคลากรภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน

     พันธกิจ
  
     มุ่งมั่นให้บริการด้านงานสำนักงานเลขานุการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย และประหยัด

      เป้าประสงค์      
  1. มีการปฏิบัติงานด้านบริการตามภารกิจหลัก งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานบริการการศึกษา อย่างมีคุณภาพ
  2. มีการบริหารจัดการของระบบงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย
  3. บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

    วันพรุ่งนี้ผมพยายามจะหาโอกาสไปฟังการนำเสนอของพี่แหม่ม เพื่อเรียนรู้การประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ ครับ

                                                                                                                     บอย
                                                                                     ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

   

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)