ครั้งหนึ่งในภาคใต้เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าติดตามคุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ (ปัจจุบันเป็นท่านผู้หญิง) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่ค่ายทหารบ้านทอน จ.นราธิวาส พระองค์มีพระราชดำรัสกับคุณหญิงหลายเรื่อง ได้รับสั่งถึงสภาพทางหลวงหลายสายในภาคใต้ ซึ่งคุณหญิงได้ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงาน เมื่อทรงถามถึงสภาพทางสาย อ.รามัน-ดโละหะลอ - อ.รือเสาะ ข้าพเจ้ากราบบังคมทูลว่ามียังสภาพทางเป็นทางก่อสร้าง และได้จัดให้เข้าอยู่ในโครงการเงินกู้ธนาคารโลก ซึ่งขณะนี้ได้ลงลูกรังไว้แล้ว รถยนต์วิ่งผ่านได้ตลอดปี
        พระองค์รับสั่งว่า "เห็นมีแต่หลานรัง"
        ครั้งแรกข้าพเจ้ายังงงอยู่  นึกไม่ออกว่าคำว่าหลานรังคืออะไร แต่คิดได้ทันทีนั้นว่า แม่รังหมายถึงลูกรังก้อนใหญ่  และลูกรังนั้นมีขนาดเล็กขนาดต่างๆคละกัน ดังนั้นคำว่าหลานรังคงหมายถึงลูกรังที่มีขนาดละเอียดมากนั้นเอง ทางคงจะลื่นมากหรือติดหล่มในเวลาฝนตก

ที่มา : ที่สุดของหัวใจ
สำนักพิมพ์ : กันตนา