แวดวงคุณเอื้อ

การเข้าร่วมเวทีเสวนาคุณเอื้อที่บ้านผู้หว่าน วันที่ 8-9 พ.ค.2549 ได้เก็บประเด็น KM ในมุมมองประสบการณ์คุณเอื้อที่หลากหลายมาฝากคือ

1.พญ.นันทา อ่วมกุล  จากกรมอนามัย ท่านทำหน้าที่คุณเอื้อ มีการทำ KM ในหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มผู้สูงวัยในการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ตนมีอยู่ให้คนรุ่นหลัง กลุ่มสนับสนุนซึ่งทำแล้วมี AAR คนไข้ชม มีการประกวด KM เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว

2.นพ.ประเทือง ตียะไพบูลย์สิน  ท่านเป็นผู้อำนวยการ รพ.ตาคลี นครสวรรค์ ได้ศึกษค้นคว้าด้านKM ด้วยตนเองนำหลักการไปพัฒนา รพ.ให้เกิดรูปธรรมโดยกระตุ้น ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และอื่น ๆ  โดยได้เล่าว่า มีการติดคำขวัญเรื่อง KM ทุกแห่งเพื่อกระตุ้นและเร่งเร้า

3.พญ.ปารมี ทองสุกใส จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนคุณอำนวยความเห็น (0)