สิ่งที่ได้

งาน

งานเป็นสิ่งที่ในอนาคตทุกคนต้องทำเพื่อประกอบอาชีพทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อความอยู่รอด

ดังนั้นการฝึกงานจึงต้องมีเพื่อจะได้มีประสบการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ได้จากการฝึกงานความเห็น (0)