งานเป็นสิ่งที่ในอนาคตทุกคนต้องทำเพื่อประกอบอาชีพทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อความอยู่รอด

ดังนั้นการฝึกงานจึงต้องมีเพื่อจะได้มีประสบการณ์