เล่าเรื่องโครงการเพิ่มคุณภาพสิ่งส่งตรวจ-- ต่อเนื่อง

วาวา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต่อเนื่องมาจากโครงการ Patho Otop1 ผู้เขียนได้เสนอเรื่อง " โครงการเพิ่มคุณภาพสิ่งส่งตรวจ" ร่วมกับ"โครงการกล่องแยกสิ่งส่งตรวจจากแกนกระดาษชำระ" ซึ่งก็ได้นำไปเสนอ ส.6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม ได้รับรางวัลดีมากในคราวก่อนโน้น แต่สำหรับโครงการเพิ่มคุณภาพสิ่งส่งตรวจนั้น เพิ่งจะเริ่มทำไปได้บางเรื่อง เช่น วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ใช้บ่อย ซึ่งได้ส่งไปครบทุก ward แล้วและก็ช่วยแก้ปัญหาการเก็บสิ่งส่งตรวจผิดประเภท อย่างได้ผล แต่ยังมีบางปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น โครงการ Patho OTOP2 จึงเป็นโครงการต่อเนื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในจุดอื่น ๆ ต่อไป

แผ่นบันทึกวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ใช้บ่อย ๆ  ซึ่งก็มีวิธีการเก็บตัวอย่างของทั้งการทดสอบ  ไว้อย่างค่อนข้างละเอียด

คราวหน้าขอมาเล่าถึงปัญหาที่พบในแต่ละแบบแบ่งออกเป็น 5 ประเภท และมีแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละรูปแบบอย่างไร เพื่อว่ามีใครจะช่วยลปรร การแก้ไขปัญหาในแต่ละรูปแบบ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารพันสรรหา...มาจากศูนย์รับสิ่งส่งตรวจความเห็น (2)

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมค่ะ พี่เลี้ยงอย่างเราก็สบายไปได้เลย กรรมการอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะคะ รายงานความก้าวหน้าเองแบบนี้

อันนี้ ต้องถือว่าเป็นหน้าม้าค่ะ เพราะเป็น"น้องเลี้ยง"ของเราเอง ภูมิใจซะไม่มี....

nidnoi
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
บอร์ดสวยค่ะ
เอ...มี  CD4, Viral load ของหน่วย sero มั๊ยคะ    (ถ้าไม่มี..น้อยใจนะ)    เป็น test ที่ ward เก็บผิดบ่อยๆ