เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาพบผมเพื่อหารือเรื่องหากราชภัฏสงขลาจะเริ่ม ทำการจัดการความรู้จะทำได้อย่างไร ในบรรยากาศสบายๆ ของการคุยกันวันนั้นผม  ตอบไปว่า "หากจะถามว่าราชภัฏจะทำการจัดการความรู้ได้อย่างไร ผมมิอาจตอบได้"  แต่ หากจะถามว่า "มอ.เริ่มต้นจัดการความรู้อย่างไร ผมพอจะเล่าได้" แล้วผมก็เล่าว่าทาง มอ.เริ่มต้นโดยการพูดคุยสื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากรก่อน ในขณะเดียวกันก็มีคณะทำงานฯ พูดคุยกันทุกเดือนเรามีอะไรที่ต้องทำบ้าง หรือควรทำอะไรบ้าง เขียนเป็นแผนงานขึ้นมา ที่เราเน้นมากๆคือไม่ทำให้เป็นงานที่เพิ่มขึ้นนำกิจกรรมที่ทำอยู่แล้ว ใช้การจัดการความรู้จับ  ขณะเดียวกันกำหนดและประกาศให้รู้โดยทั่วกันว่า เป้าหมายของการจัดการความรู้ของเรา คือการพัฒนางานให้ดีขึ้น
                ทางราชภัฏ จึง ขอให้เราจัดวิทยากรให้ความรู้ให้ก่อนในครั้งแรก  มีการนัดหมายกันในวันที่ 2 มิย.นี้ ผมให้ทีมงานของผมลองคุยกับทางราชภัฏเรื่องรายละเอียด สรุปได้ว่า ในวันนั้นคนที่มาฟังจะได้ความรู้ เรื่องการจัดการความรู้ โดย ดร.กลางเดือน โพชนาจะพูดเนื้อหาความรู้ส่วน ผมจะเล่าว่า มอ. ทำอย่างไร พร้อมบอกข้อควรระวังที่พบ ระหว่างทางที่ผมทำและที่ผมรับรู้มาจากการร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นทางราชภัฏ คงต้องลองทำดูในแบบของราชภัฏเอง โดยทาง มอ.จะช่วยเรื่องวิทยากร ทำ workshop หรือจัดที่นั่งให้ ในโอกาสที่ มอ.จัด เพื่อการเรียนรู้กระบวนการ แต่ท้ายที่สุดทางราชภัฏเองต้องมีแผนการดำเนินการเรื่องนี้ ทาง มอ.จะคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ครับ
              ซึ่งในภายหลังผมมาทราบที่มาที่ไปว่าทางคุณหมอวิจารณ์ พานิช ได้ให้เครดิตผมกับทางราชภัฏโดยแนะนำให้มาหารือกับผม ผมจึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ผมได้ใช้เป็นโอกาสที่ผมจะได้ทบทวนการทำงานของผม เพื่อจะแนะนำคนอื่นต่อ.