ติดต่อ

  ติดต่อ

ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายแตกต่างกันอย่างไร

  ข้อเท็จจริงต่างๆที่เราได้เก็บรวบรวมมา ไม่ว่าจะได้มาจากการอ่าน การฟัง หรือจากที่อื่นก็ตาม เค้าเรียกกันว่าอะไร!!!!!  

ข้อมูล (Data)

ข้อมูล ก็คือ ข้อเท็จจริงต่างๆที่เราได้เก็บรวบรวมมา ไม่ว่าจะได้มาจากการอ่าน การฟัง หรือจากที่อื่นก็ตาม ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ภาพ เสียง สัญลักษณ์ เป็นต้น เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ   

สารสนเทศ (Information)

สารสนเทศ คือ การรวบรวมข้อมูลดิบจากที่ต่างๆมาผ่านกระบวนการเรียบเรียงลำดับ การสรุปผล เพื่อจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม กล่าวง่ายๆ สารสนเทศ ก็คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้วและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สารสนเทศอาจเป็นกราฟ ตัวเลข ข้อมูล ตัวหนังสือ ก็ได้ เช่น ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น

ดังนั้นข้อมูลจึงต่างจากสารสนเทศตรงที่ ข้อมูล คือ ข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลต่างๆส่วนสารสนเทศนั้น ก็คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย

อ้างอิง : http://www.geocities.com/metar_ngamwilai/untitled7.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 32193, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized

ความเห็น (0)