AAR : การทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

" ต้องช่วยกันเตรียมรับมือกับการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผลของการประเมินคุณภาพโดยรวมของคณะสหเวชศาสตร์ไปได้สวย....กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา "

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ทางสำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ให้แก่บุคลากรสายบริการ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังเป็นความต้องการร่วมกันของสายบริการ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากการสร้างความเข้าใจของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีสาเหตุมาจากความไม่รู้ หรือผู้ที่หลงลืมไป จะได้เริ่มนับหนึ่งกันใหม่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากัน  อีกครั้งหนึ่ง จากการทดสอบครั้งนี้ ชึ้ให้เห็นว่า สิ่งที่เราคาดไม่ถึง กับเป็นแรงส่งให้เราต้องขยันสร้างความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม...

  • สิ่งที่คาดหวังจากการทดสอบครั้งนี้ ก็คือ ได้ทดสอบระดับความรู้ของตนเองเกี่ยวกับการประกันว่าตัวเราอยู่ระดับไหนนะ
  • สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง ก็คงหนีไม่พ้นว่า ทุกคนร่วมทดสอบครั้งนี้อย่างเต็มที่ แถมพยายามทำด้วยตัวเอง ไม่พยายามลอกข้อสอบซึ่งกันและกันด้วย ต้องขอปรบมือดังๆ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนที่พยายามกลั่นกรองความรู้ความสามารถเฉพาะตัวออกมาเยอะๆ  นอกจากนี้ ยังทำให้ตัวเองรู้ว่า ยังมีจุดเล็กๆ ซึ่งเราคิดว่าใช่นะ กับเป็นคำตอบที่ผิดสำหรับเรา แต่ที่แน่ๆ น้องใหม่ของคณะ ที่พึ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นาน กับทำคะแนนได้ดีมากซะอีก
  • สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังจากการทดสอบครั้งนี้ ก็คือ แล้วเราต้องดำเนินการขั้นตอนไปอย่างไงดี ทั้งที่เหลือเวลาอีกน้อยนิดเต็มที
  • และสุดท้าย สิ่งที่ได้กลับมาหลังจากการทดสอบครั้งนี้ ทำให้นึกถึงว่าต้องพยายามแล้วนะ ฤดูแห่งการทำประกันคุณภาพกำลังทำมาหาเราอีกครั้ง ต้องช่วยกันเตรียมรับมือกับการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผลของการประเมินคุณภาพโดยรวมของคณะสหเวชศาสตร์ไปได้สวย....กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ช่วยกันครับ สามัคคีคือพลัง