Blog คือการบันทึกบทความของตนเอง ลงบนเวบไซด์ ดดยเนื้อหา สนเน้น จะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือบทความเฉพาะด้าน เช่นเรื่องการเมือง กีฬา ธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้ Blog เป็นที่นิยมคือผู้เขียน สนเ จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใส่ลงไปในบทความนั้นๆ โดย Blog บางแห่งจะมีอิทธิพลในการดน้มน้าวจิตใจผู้อ่านฝูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บาง Blog ก็จะเขียนขึ้นมาอ่านในเฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มเพื่อน หรือครอบครัวตนเอง