รายงานการประชุม PCT MED – Administration

Dr. MED PCT
การแบ่งงานพัฒนาคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของอายุรแพทย์ แบ่งได้ 5 งานหลัก

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2549  เวลา 13.00 น. ห้องประชุม 5 ตึก 1

วาระการประชุม

วาระที่ 1  นพ.วิศิษฏ์  แจ้งเพื่อทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของ PCT MED ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งงานพัฒนาคุณภาพให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของอายุรแพทย์  ซึ่งจะแบ่งเป็น 5 งานหลัก ได้แก่
     1. งาน Non-communicable disease  เช่น DM, HT ตรวจสุขภาพ
     2. งานเติมเต็ม 12 กิจกรรม ของ HA
     3. งานผู้ป่วย ICU และไตเทียม
     4. งาน Hospital epidemiology และห้องแยกโรค (รวม OPD TB)
     5. งานเกี่ยวกับ High alert drug และ  medical error 
     6. งานพัฒนาคุณภาพผู้ป่วย HIV/AIDS ใน ward ที่เกี่ยวข้องกับ TUCได้แก่ palliative care, screening household  contract ใน TB/HIV, follow up discordant couple, follow up HIV drug resistance
     ซึ่งลักษณะการดำเนินงานจะเป็นการมีส่วนร่วมของหน่วยที่รับผิดชอบงาน ณ จุดปฏิบัติงานมากกว่าการแต่งตั้งคณะทำงาน  โดยบุคลากร ณ จุดปฏิบัติงานจะมีการติดต่อประสานงาน ทำงานร่วมกัน ตามกลุ่มย่อยทั้ง 6 กลุ่ม ที่แบ่งออกไป โดยฟังปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจนผลการดำเนินงาน โดยรายงานใน PCT MED-Admin เป็นระยะๆ

วาระที่ 2  มีการเสนอปัญหาที่ต้องการการแก้ไข 2 เรื่อง
     1.  กรณีผู้ป่วย HIV/TB Sputum AFB+   ที่มา OPD ในวันที่ไม่ใช่ OPD TB (วันอังคารเช้า) การปฏิบัติที่ทำอยู่ปัจจุบัน คือ OPD TB จะส่งผู้ป่วยเหล่านี้มารอที่ OPD MED เพื่อรับยาจากแพทย์  ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ผู้ป่วยมานั่งรอคิวนาน บางรายไม่ยอมปิด mask ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้อื่น
ที่ประชุม   เสนอทางแก้ไข  2 ทาง
               ก.) ทำ CPG โดยจ่ายยา anti TB แก่ผู้ป่วยจาก OPD TB ได้เลย โดยไม่ต้องรอแพทย์ตรวจ
** (ได้ประสานงานกับ พญ.นาฏพธู แล้ว พญ.นาฏพธู เห็นด้วยกับ ข้อ ก. และได้ทำ CPG  ขึ้นมาให้แล้วดังเอกสารแนบ แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับ TB clinic)**
               ข.) ให้ปฏิบัติตามเดิม แต่ให้ประสานงานกันให้ดีขึ้น
     2.  ICU แจ้งว่า ปัจจุบันมีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ ทำให้ไม่มีที่ว่างสำหรับทำหัตถการ  โดยใช้  Ultrasound guide ซึ่งเดิม นพ.บุญชัย  เคยใช้สถานที่ของ ICU ทำผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย HIV/AIDS
ที่ประชุม       เสนอให้สอบถาม พ.บุญชัย ถึงความสะดวกว่าจะใช้สถานที่ใหม่ หรือจะใช้ที่ ICU เหมือนเดิม

โดย นพ.วิศิษฏ์  ประสิทธิศิริกุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCTอายุรกรรม บำราศฯ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 28857, เขียน: 16 May 2006 @ 11:57 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 16:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.121.112.46
เขียนเมื่อ 

อาจจะต้องสื่อสารให้กลุ่มงานอื่นๆทราบเพื่อประสานงานต่อไปค่ะ