blog คือการบันทึกบทความของตนเองลงบนเว็บไซต์โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง โดยจุดเด่นที่ทำให้ blog เป็นที่นิยมคือ ผู้เขียน blog จุดเด่นที่สุดของ blog ก็คือมันสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียน blog และผู้อ่าน blog ผ่านทางระบบ comment ของ blog นั่นเอง