1. การเขียนวันที่ เขียนได้หลายแบบดังนี้

April 5 ,2009

5 April 2009

4-5-2009

5/4/2009

4,5,2009

5,4,2009 เดือนจะใช้เป็นคำเต็มก็ได้ คำย่อก็ได้ เช่น april เป็น Apr.  หรือจะใช้เป็นตัวเลขเลยก็ไม่ผิดแต่ประการใด

2. คำขึ้นต้นในที่นี้เราจะกล่าวถึงการเขียนจดหมายเพื่อนคำขึ้นต้นต้องใช้ Dear  ตามด้วยชื่อเพื่อนคนนั้น เช่น Dear Chris   หากสนิทกันมากจะใช้คำว่า Dearest  Chris หรือ  Dearest  Chris  

3.คำลงท้าย แบบเป็นทางการ