การจัดการกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ค่าใช้จ่าย

พันธะสัญญาการเรียนรู้

การจัดการกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในเวลา  1 เดือน

เป้าหมายในชีวิต
     ต้องจับจ่ายใช้สอย ค่าใช้จ่ายต่างๆภายในหนึ่งเดือน  รวมแล้วไม่เกิน 3000 บาท

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 1. เพื่อฝึกตนเองให้มีหลักการ    มีการวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
 2. เพื่อฝึกตนเองให้มีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความคิด ไตร่ตรอง พิจารณาโดยใช้เหตุผล
 3. เพื่อฝึกตนเองให้รู้จักประหยัด  อดออม  ใช้จ่ายแต่พอดี ไม่เกินตัว
 4. เพื่อฝึกตนเองให้มีการบันทึก รายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน
 5. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็น
 6. เพื่อลดภาระของบิดา มารดา ในการส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือ
 7. เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที ตอบแทนบุญคุณบิดามารดา  ไม่ให้ท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความยากลำบากไปกว่านี้
 8. เพื่อแสดงถึงความเป็นลูกที่ดีของบิดา มารดา และเป็นคนดีของสังคม

วิธีการเรียนรู้

 1. นั่งสมาธิอย่างน้อย  30 นาทีเมื่อจิตเกิดสมาธิ ก็ใช้สมาธิเป็นฐานในการพิจารณา  มองถึงอนาคตมุ่งพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย  นั่นคือหลักการประเมินรายจ่ายอย่างคร่าวๆ
 2. นำสมุดมา 1 เล่มเพื่อบันทึกรายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน
 3. ในแต่ละวันต้องวางแผนการใช้จ่ายเช่น   ตั้งงบประมาณไว้  100/วัน  กินข้าว 3 มื้อๆละ 20 บาท  อีก 40 บาทจ่ายค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น  ขนม เอกสาร  เป็นต้น
 4. เติมน้ำมันรถ  90  บาท  ใช้ขับรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ  25  วัน  ใช้รถเท่าที่จำเป็น ถ้าเป็รระยะทางใกล้ก็ใช้วิธีเดินเท้าไป  ขับรถด้วยความเร็วเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎจราจร
 5. นำน้ำดื่มที่หอพักจัดไว้ให้  มีทั้งน้ำเย็น น้ำอุ่น  น้ำร้อน   ใส่ขวดนำติดกระเป๋าไปด้วย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียว
 6. เลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์  ราคาเหมาะสม
 7. จะต้องซัก  รีด เสื้อผ้าด้วยตนเอง  จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก
 8. ดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้

หนังสือ   โทรทัศน์   หนังสือพิมพ์   อินเตอร์เน็ท  บุคคลตัวอย่างเช่น บิดามารดา

พิสูจน์ได้อย่างไร

 1. พิสูจน์จากงบประมาณที่ตั้งไว้เดือนละ   3000  บาท 

             ถ้าใช้จ่ายใน 1 เดือนไม่เกิน  3000  บาท   แสดงว่า  ประสบผลสำเร็จ

             ถ้าใช้จ่ายใน 1 เดือนเกิน     3000  บาท    แสดงว่า  ไม่ประสบผลสำเร็จ

แนวทางการแก้ไข

ตั้งใจและทบทวนอีกครั้งเกี่ยวกับการใช้จ่ายในแต่ละวัน
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเต็มใจ  เคร่งครัด  อดทน

 ตัวอย่างสมุดรายรับ รายจ่ายครัวเรือน

 ที่มา: http://img514.imageshack.us/img514/8471/a1zf9.jpg

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พันธะสัญญาการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#learning process#พันธะสัญญาการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 285243, เขียน: 09 Aug 2009 @ 11:25 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 13:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

ใช่ช่วงนี้เราต้องประหยัดกันไว้

เพราะเรามาอยู่ตัวคนเดียวแล้ว

ไม่มีใครมาห้ามเราไม่ให้ฟุ่มเฟือยอีกแล้ว

เป็นพันธะสัญยาที่ดีมากเลยครับ

เอาใจช่วยนะ ทำให้สำเร็จนะ ต้องแต้ง

เยี่ยมเลยเพื่อน

ทำได้จะสุดยอดมาก

พยายามเข้า

ดีๆๆ ประหยัดเงินเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเอง และสังคม

ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศชาติ

ดีมาก ต้องแต้ง การประหยัดเงินใช้จ่ายอย่างพอควรเป็นสิ่งที่ดี เงินทองพ่อแม่กว่าจะหามาได้

เราว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะ...

เป็นการฝึกนิสัยตัวเองให้รู้จักประหยัด

ใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จะเป็น

ที่สำคัญนะ...

ยังช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่อีกด้วย

เยี่ยมๆๆ^^

เดือนเพ็ญ มะกุล
IP: xxx.42.76.230
เขียนเมื่อ 

ความคิดดีค่ะ ถ้าในชีวิตประจำวันเราใช้ทรัพย์สินอย่างมีเหตูผล หรือรู้จักประหยัดเก็บออมสิ่งที่เรามีอยู่ไว้มากๆและใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต ใช้ชีวิตแบบพอประมาณ สิ่งเรานี้ก็สามารถช่วยให้เรามีความสุขไม่มากก็น้อย และช่วยแบ่งบำภาระให้กับครอบครัวด้วย ความคิดแบบนี้ดีมากๆ ค่ะ