โครงการพัฒนาตนเองสู่ห้องเรียนคุณภาพ

ก่อนที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาห้องเรียนของท่านสู่ห้องเรียนคุณภาพเราจะต้องมีการวางแผนทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อสู่ห้องเรียนคุณภาพเรามีแบบฟอร์มในการทำแผนพัฒนาตนเอง

ห้องเรียนคุณภาพ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนของ สพฐ . แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการ

กระจายอำนาจแก่โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับปฏิบัติ ระดับห้องเรียน มีความคาดหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ประการ ดังนี้

               ) นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ

               ) ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

               ) การวิจัยในชั้นเรียน (CAR)

               ) การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

               ) การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

. ตัวชีวัดความสำเร็จ (KPI - Key Performance Indicators) ห้องเรียนคุณภาพ

มีข้อตกลงเบื้องต้นด้านตัวชี้วัดความสำเร็จในด้านความรู้ ผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด ที่จะทำให้เกิดห้องเรียนคุณภาพทั้ง ด้าน ไว้ดังนี้

. การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน

) ด้านความรู้ ครูได้พัฒนาความรู้ในสิ่งต่อไปนี้

              ( ) แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง

              ( ) การจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง

              ( ) การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

              ( ) ห้องเรียนคุณภาพ

) ผลปฏิบัติงาน ที่ปรากฏ

              ( ) แผนพัฒนาตนเอง

              ( ) ผลงานเชิงสร้างสรรค์

) ตัวชี้วัด

             ( ) มีความตื่นตัวในทางสร้างสรรค์ ทุ่มเทการทำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ

             ( ) มีแผนการพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันทำงาน และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์

. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

   ) ด้านความรู้

             ( ) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานแบบย้อนกลับ (Backward Design)

             ( ) ผู้บริหาร นิเทศชี้แนะ (Coaching) การจัดกิจกรรมเรียนรู้

             ( ) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         ( ) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ

  ) ผลปฏิบัติงาน

            (๑ ) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            (๒ ) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ

  ) ตัวชี้วัด นักเรียนมีผลงาน , ชิ้นงาน ที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง

. การวิจัยในชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research)

  ) ด้านความรู้

           ( ) การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan-ID)

           ( ) การวิจัยในชั้นเรียน

  ) ผลปฏิบัติงาน

          ( ) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

          ( ) รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน

  ) ตัวชี้วัดใช้การวิจัยชั้นเรียน (CAR-Classroom Action Research) พัฒนาตนเองและ

  นักเรียน มีเพื่อนสะท้อนความคิด

. การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

  ) ด้านความรู้การใช้สื่อสารสนเทศ (ICT) เพื่อการพัฒนาการเรียน

  ) ผลปฏิบัติงาน

        (๑ ) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือทำสื่อ ICT

        (๒ ) มี e-Mail และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์

  ) ตัวชี้วัดมีแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระ

     วิชาต่าง อย่างหลากหลาย

. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)

   ) ด้านความรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสร้างวินัยเชิงบวก

   ) ผลปฏิบัติงาน จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ

  ) ตัวชี้วัด ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวมทั้งร่างกาย 

      สติปัญญา สังคม  และอารมณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูกนกอร

คำสำคัญ (Tags)#edkm#erkm#สพท.สน.2

หมายเลขบันทึก: 284723, เขียน: 08 Aug 2009 @ 12:37 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ชื่นชมๆ
IP: xxx.25.34.51
เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่ดีมากค่ะการเรียนการสอนทุกวันนี้ต้องสร้างความดึงดูดใจให้กับนักเรียนไม่ใช่แค่เรียนเครียดๆไปวันๆ

เรียนสนุกและได้ความรู้

ครูบ้านนอก
IP: xxx.25.34.51
เขียนเมื่อ 

อยากให้ครูกนกอรเอารูปเห็นหน้าชัดๆขึ้นค่ะ

บล็อกจะได้ดูสดุดตา^^

ปฐมา คูณสันต์
IP: xxx.108.163.175
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ ต้องการหาแนวทางเขียนโครงการที่ตรงใจพอดีเลย ขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบุณที่ทำให้มองเห็น...แนวทางที่จะชว่ยนักเรียนได้มากขึ้น ขอบคุณจริงๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ทำให้มองเห็น...แนวทางที่จะชว่ยนักเรียนได้มากขึ้น ขอบคุณจริงๆค่ะ

Spkk
IP: xxx.29.176.106
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ