เรียนมาได้อะไร

ในการเรียนทั้งเทอมเราเรียนรู้อะไรบ้าง

       การที่เราได้เรียนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในภาคเรียนการศึกษานี้ ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ให้เราได้ทราบว่า งานAuthorwareสามารถทำอะไรได้บ้าง  เราสามารถใช้ในการสร้างบทเรียน สามารถทำภาพเคลื่นไหวได้ สามารถทำให้ผู้เรียนกับสื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้  เป็นการสร้างสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ว่า สามารถดึงดูดความสนใจกับผู้เรียนได้มากน้อยขนาดไหน และในการทำงานAuthorware นั้น เราสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมตัวอื่นๆได้ เราเรียนรู้ การจัดการในกลุ่มว่า ทุกคนอาจจะไม่สามารถทำงานได้ทุกบทบาท แต่ทุกคนสามารถแบ่งงานในส่วนที่ตนเองถนัด ไปทำงานได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน onuma singkongความเห็น (0)