แนะนำตัวเองครับ เชิญรับชมไดที่นี่

http://www.gotoknow.org/file/veerahan/num.html

http://www.gotoknow.org/file/veerahan/NUM.SWF