คาดหวัง และได้อะไรจากการเรียน cai

คาดหวัง

        1.  โปรแกรมใช้ทำ cai

        2.  แนวทางในการออกแบบ cai

        3.  ทักษะในการทำ cai

        4.  โมเดล ในการทำ cai

        5.  โปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการทำ  cai

      สิ่งที่ได้

          1.  โปรแกรมใช้ทำ cai

        2.  แนวทางในการออกแบบ cai

    สิ่งที่ไม่ได้(ได้แต่แนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อไป)

         1.  ทักษะในการทำ cai

        2.  โมเดล ในการทำ cai

        3.  โปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการทำ  cai

        ซึ่งทั้ง 3  ข้อนี้อาจารย์สอน แต่ว่ามันยังน้อยไปหน่อย  และไม่ค่อยต่อเนื่อง  ทำให้หนูไม่สามารถทำได้    ซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของหนูต่อไปที่ต้องไปฝึกทักษะเหล่านี้เอง  ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุรันต์ พุ่มพวง v1ความเห็น (0)