1.ได้โปรแกรมใช้ทำ CAI

2. แนวทางในการทำ CAI

3. มีทักษะในการทำ CAI