ผลที่คาดหวัง

1.ได้โปรแกรมใช้ทำ CAI

2. แนวทางในการทำ CAI

3. มีทักษะในการทำ CAI

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อานัดต์ คันธะด้วง v.1ความเห็น (0)