GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ไปดูงานด้านไอทีที่ออสเตรเลีย- 1. เกริ่นนำ

การศึกษาดูงาน การดูงานต่างประเทศ

ท่านอธิการบดีมอบหมายให้จัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยพยายามให้มีแนวคิดแบบก้าวกระโดดในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนการสอน ช่วยการบริหาร ช่วยการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลาเตรียมการ ที่ผ่านมา 6 เดือน ยังไม่ได้ก้าวหน้าในขั้นก้าวกระโดดอย่างหวัง เนื่องจากเป็นการปรับเตรียมพื้นฐานทางด้าน Infrastructure ใหม่หมด จึงอยู่ในภาวะยังมองไม่เห็นความคืบหน้า

การจัดทำโครงการไปศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เตรียมเพื่อให้ทีมงานได้มีโอกาสมองเห็นว่าต่อไปจะต้องแข่งขันกับโลกในระดับไหน จะได้กลับมาขยันทำงานกันมากขึ้น มีแนวคิดกว้างไกลขึ้น พูดง่ายๆ คือจะได้ช่วยกันขยายกรอบของตัวเองขึ้น จะได้ไม่ติดกรอบเวลาคิด

เมื่อรู้ที่มาแล้ว ต่อไปจะได้กล่าวถึงที่ทำไปแล้ว และที่จะไปต่อไปด้วยในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 28449
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)