โรงเรียนเถินวิทยา กับไอที


ได้ทราบข่าวการพัฒนาด้านไอทีของโรงเรียนเถินวิทยาจาก อ.นภดล ชัยขุนพล ว่าเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางกว่า 80 กม. และเข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

     ได้ทราบข่าวการพัฒนาด้านไอทีของโรงเรียนเถินวิทยาจาก อ.นภดล ชัยขุนพล ว่าเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปางกว่า 80 กม. และเข้าโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทั้งที่เปิดเผย และใช้ในโรงเรียน ส่วนที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปสืบค้นได้คือ เว็บไซต์ ภายใต้โดเมน tws.ac.th

     สิ่งที่โดดเด่นอย่างแรกจากเว็บไซต์โรงเรียน คือ บริการวิทยุอินเทอร์เน็ต หรือวิทยุออนไลน์ ที่จัดโดยทีมนักเรียนล้วน เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 7.00 – 16.30 น. และมีระบบรับข้อความจากผู้ฟัง เพื่อรับความคิดเห็น หรือขอเพลงได้โดยสะดวก โรงเรียนมีทีม PJ (Pod Jockey) ที่เข้มแข็ง และผ่านการอบรมการเป็นนักจัดรายการวิทยุสมัครเล่นทุกคน

     เมื่อรับฟังรายการของเด็ก ๆ แล้วรู้สึกว่ามีความแปลกใหม่อยู่ในตัว รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติ ไม่มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกคนทำด้วยใจรัก ถ้าต้องการโทรศัพท์เข้าไปให้กำลังใจ หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่ 0-5429-1624 ต่อ 123 สำหรับรายการวิทยุอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเปิดบริการ ใช้โปรแกรม Windows Media Encoder สื่อสารออกมาผ่านสายเช่า (Leased Line) ความเร็วสูงสู่อินเทอร์เน็ต ไม่ใช่วิทยุชุมชนที่ต้องใช้เสาส่งคลื่นวิทยุ เพราะผู้ฟังสามารถฟังผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่สามารถเปิดฟังได้จากวิทยุทั่วไป

     สิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้วิทยุอินเทอร์เน็ตคือ อีเลินนิ่ง (e-Learning) เพราะโรงเรียนนี้สอนถึงระดับมัธยมปลาย ทำให้การนำอีเลินนิ่งมาใช้ได้ผลในระดับหนึ่ง ครู และนักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต สำหรับเสริมการเรียน การสอน ในชั้นเรียน ให้มีประสิทธิผล การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำสื่ออินเทอร์เน็ตมาใช้ ทำให้ระบบการศึกษาของโรงเรียน เปลี่ยนจากการสอนแบบ Teacher Teaching เป็นแบบ Learner Learning มากยิ่งขึ้น

     โรงเรียนเถินวิทยาเลือกใช้ Moodle สำหรับบริการอีเลินนิ่ง ซึ่งเป็น Free Open Source จาก Moodle.org ปัจจุบันมีเว็บไซต์ของคนไทยที่ลงทะเบียนใช้โปรแกรมนี้มากถึง 269 เว็บไซต์ มีหลายสถาบันในลำปางที่นำโปรแกรมนี้ไปใช้เช่น แม่เมาะวิทยา ลำปางกัลยาณี ว.พยาบาล ว.โยนก หรือม.ราชภัฏ เป็นต้น การติดตั้ง Moodle ไม่ง่ายสำหรับมือใหม่ ผู้เขียนจึงทำโปรแกรมช่วยติดตั้ง ทั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ตัวแปลภาษา และโปรแกรมอีเลินนิ่ง เป็นชุดติดตั้งในตัวอัตโนมัติ และเผยแพร่ผ่าน www.thaiabc.com เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบ หรือนักเรียน ติดตั้ง Moodle และ Apache ได้ในไม่กี่อึดใจในหน่วยงาน หรือที่บ้านแบบออฟไลน์

     อาจารย์คนแรกที่แนะนำโปรแกรม Moodle ให้ผู้เขียนรู้จักคืออ.โสภณ จาเลิศ ส่วนอ.สุขพัฒน์ โสรัจจกิจ รับเป็นวิทยาการอบรมหัวข้อนี้บ่อยครั้ง และอ.ศักดิเดช ศรีแก้วทุม จัดทำคู่มือการติดตั้งโปรแกรม ทำให้โปรแกรมถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วในสถาบันการศึกษาทุกระดับ การที่โรงเรียนเถินวิทยา เลือกใช้ Moodle ทำให้ผู้เขียนยิ่งมั่นใจว่าโปรแกรมนี้จะเปิดมาตรฐานสำหรับบริการอีเลินนิ่งในอนาคต

หมายเลขบันทึก: 28452เขียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 2006 11:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 12:36 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี