ขนาดของภาพ (Image size)      เป็นขนาดของภาพที่อ้างอิงสัดส่วนการแสดงผลบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ การแสดงผลภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้น จะใช้หน่วยเป็นพิกเซล (pixel)  เช่น 

  • ขนาด 640x480 pixelจะเท่ากับขนาดที่เรียกว่า VGA
  • และขนาด 800x600 pixelเท่ากับขนาดที่เรียกว่า super-VGA หรือเรียกสั้นๆว่า SVGA 
  • ส่วนขนาด 1024x768  pixel จะเรียกว่าขนาด XGA

           ซึ่งกล้องถ่ายภาพในปัจจุบันมีขนาดภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า XGA มากเช่น กล้องขนาด 5 ล้านพิกเซลมีขนาดภาพเท่ากับ 2569 x 1929 pixel ซึ่งจะมีขนาดภาพที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับหน้าจอของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน้าจอขนาด XGA ดังนั้นการถ่ายภาพเพื่อพึงนำผลของภาพถ่ายไปใช้งานลักษณะใดนั้น ผู้ถ่ายภาพควรเลือกขนาดของภาพให้เหมาะสม เช่น ถ้าถ่ายภาพเพื่อไปประกอบการแสดงผลบนเว็บเพจ โดยไม่ได้นำภาพนั้นไปพิมพ์หรือ อดขยาย กล้องดิจิตอลขนาด 1 ล้าน หรือ 1.3 ล้านพิกเซลในโทรศัพท์มือถือบางรุ่นก็สามารถนำภาพมาใช้ประกอบบนเว็บได้อย่างสบายมาก แต่หากต้องการอัดขยายภาพภาพที่ถ่ายจึงควรถ่ายที่ความละเอียดสูงๆ เช่น 4 ล้านขึ้นไป

 

 
  1. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 1) Budged

  2. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 2)Image Sensor

  3. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 3) Bit Depth

  4. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 4) Effective

  5. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 5) Interpolate

  6. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 6) Image size

  7. การเลือกซื้อกล้องดิจิตอล (ตอน 7) Response