อะไรเอ่ย

 สบายๆวันหยุดครับ ท่านใดทราบข้อมูล  Story Telling ด้วยครับ

 Empire State Building JJ