Web log หรือที่เราเรียกว่า Blog

Tom_NU
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"Web log" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "blog"

"Web log" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "blog"

ชื่อนี้เริ่มใช้เมื่อเดือนธันวาคม ปี 1997

 โดยผู้ที่คิดชื่อนี้คือ Jorn Barger

"weblog" (เว็บ Blog) หมายถึงเว็บไซต์ส่วนตัว ที่ผู้สร้างหรือที่เรียกว่า blogger

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่บอกเล่าเรื่องราว สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอบทความใหม่ๆ วิจารณ์ข่าวสารบ้านเมือง

หรืออื่นๆ ที่ผู้ใช้เห็นว่าน่าสนใจ พร้อมกันนั้น ยังเปิดให้ผู้เยี่ยมชมได้สามารถแสดงความคิดเห็น

ต่อ topic ต่างๆ ที่ได้ตั้งขึ้นอีกด้วย นี่ก็คือความเป็นมาของ Blog ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกสร้างสุขความเห็น (0)