วันนี้นำเสนอผลงาน CAI หลายๆกลุ่ม และวันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มการนำเสนอด้วย  ได้รับคำแนะนำจะกลับไปแก้ไข