หลังจากการฝึกบริหารเท้าและเข่าแล้ว ก็เป็นการสรุปเรื่องราวของ อาหาร 5 กลุ่มตาม ธงโภชนาการ อีกครั้ง หลังจากได้เรียนรู้รายละเอียดในแต่ละกลุ่มมาแล้วในสัปดาห์ก่อน ๆ โดยเรียงตั้งแต่กลุ่มที่ต้องบริโภคมากที่สุด จนไปถึงกลุ่มที่บริโภคแต่น้อยคือ  ซึ่งปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉลี่ย ต่อวันคือ

 

1. ข้าวหรือแป้ง 8 ทัพพี

2. ผัก 6 ทัพพี

3. ผลไม้ 4 ส่วน

4. เนื้อ 6 ช้อนกินข้าว และ นม 1 แก้ว

5. น้ำมัน น้ำตาล เกลือ  กินแต่น้อย (ครึ่งถึง 1 ช้อนชา)

 

    ตัวอย่างอาหาร 5 กลุ่มและปริมาณเป็นหน่วยต่าง ๆ ที่ทางกรมอนามัยใช้ เช่น ทัพพี ส่วน ช้อนกินข้าว และ ช้อนชา ก็สามารถดูได้จากในภาพครับ

     อย่างไรก็ตาม ผมอยากจะเน้นว่า เป็นปริมาณโดยประมาณเท่านั้น และจำนวนหน่วยที่พอเหมาะของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันตาม ปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ทั้งอายุ และ ลักษณะการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ว่าเป็นคนทำงานออกแรงหรือมีกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหน  ดังนั้นคนที่จะเป็นผู้บอกว่ารับประทานอาหารพอเพียงหรือไม่ ที่ดีที่สุดก็คือตัวของท่านเองครับ