กัญญา

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเรียนการสอนนี้ทำให้รู้จักอะไรหลายๆอย่างที่ไม่รู้ แต่ก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัญญาไชยสิงห์ความเห็น (0)