เรียนอาจารย์รุจโรจน์ ขอส่งงาน flash ที่แนะนำตัวเอง