วันนี้อาจารย์ให้นำเสนอ cai ของแต่ละกลุ่ม ว่าเป็นอย่างไร  พร้อมกับให้เพื่อน ๆ ออกมาเสนอแนะ พร้อม ๆ กับอาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ ให้นำกลับไปแก้ไข  พร้อมกับจัดทำรูปเล่มรายละเอียดส่งอาจารย์