พรบ ปุ๋ย ฉบับที่ 2 อันเกี่ยวกับ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ในเรื่องการจำหน่าย จ่าย แจก ออกมานานแล้ว   อยากทราบเกี่ยวกับกฏหมายลูกหาดูได้ที่ไหน 

ปัจจุบันพบมีการโฆษณาตามทีวี  ทำถูกหรือไม่