วันหยุด-หยุดวันวิสาขบูา

หยุดอย่างนี้หาหนังสือมาอ่านหลายเล่ม

มีเล่มหนึ่งอ่านแล้วนึกถึงเรื่องที่เขียนบันทึก "ทีมงาน" เมื่อวันก่อน

สอดคล้องทฤษฎีทางจิตวิทยา

"ทำไมทีมไม่เวอร์ค" ของอาจารย์ปริญญา ตันสกุล

กล่าวถึงหัวใจของทีมเวอร์ค  ว่า...

"งานต้องได้ผล ผู้ร่วมทีมทุกคนต้องมีความสุข"

ทีมเวอร์ค-ทีมคุณภาพ

ทีมงานต้อง กลมกลืน ไฟแรง แบ่งปัน มั่นคง

ทีมไม่เวอร์ค

ผลสำเร็จเชิงปริมาณ&คุณภาพ  แย่!

บรรยากาศการทำงาน แย่!

สุขภาพจิตหัวหน้า&ลูกน้อง

ภาพพจน์ในสายตาลูกค้าภายนอก แย่!

อ่านแล้วคิดถึงบรรยากาศการทำงานที่หนองแสง

ดีใจที่ได้ร่วมทีมเวอร์ค

- น้อง -