๒๙. เที่ยววัดป่า


วัดเป็นสถานที่เหมาะในการปฏิบัติธรรม และพักใจ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ไดพาครอบครัวไปทำบุญที่วัดป่าใกล้ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ทราบว่าจะมีเพื่อนไปทำบุญสังฆทานที่วัดป่าบึงแสนสุข จึงได้ขับรถเริ่งจากประตูชัยณรงค์ หรือประตูผี ไปตามถนนไชยณรงค์ เลียบค่ายสุรนารี ไปหนองปรือ แล้วเลียวซ้ายตรงสามแยกตลาดหนองปรืเข้าถนนหลังค่ายสุรนารี -กองบิน ๑ และไปอำเภอปักธงชัย

เมื่อขับรถไปสักระยะประมาณ ๑ กิโลเมตร ก็จะพบป้ายบอกชื่อวัดบึงแสนสุข และเลี้ยวเข้าไประมาณ ๕๐๐ เมตร ก็จะเข้าประตูวัด ซึ่วัดดังกล่าวเป็นวัดป่า มีต้นไม้ร่มรื่นดี ใต้ต้นไม้มีโต๊ะ มีม้านั่งให้ประชาชนได้นั่งพักผ่อน และยังมีคติธรรมติดตามต้นไม้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญ และมีประวัติความเป็นมา ดังนี

วัดบึงแสนสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๙๔ หมู่ ๘ บ้านศรีสมบูรณ์ ต.โพธิ์กลาง ถนนฝั่งตะวันตกชื่อ ถนนพิชัยสงคราม ถนนฝั่งตะวันออก ชื่อถนนหนองปรือ-หนองไผ่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔-๕ กิโลเมตร โดยอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองโคราช ประวัติ แต่เดิมนั้น วัดบึงแสนสุข ชื่อธุดงสถาน สำอางค์-ประสิทธิ์
ได้มีศรัทธาผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติธรรม ในบริเวณโคราช ได้มุ่งมั่นหาที่ปฏิบัติธรรมกันตามวัดวาสถานป่าบ้าง เข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามที่ต่าง ๆ จนกระทั่งได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขา จันทร์งาม บ้านเลิศสวัสดิ์ อำเภอสีคิ้ว ได้ปฏิบัติธรรมจิตตภาวนา กับท่านพระอาจารย์เสกสรรค์ คเวสโก ซึ่งเป็นศิษย์ สาขา ของหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความศรัทธาจึงได้อาราธนานิมนต์ ให้ท่านพระอาจารย์มาสร้างสำนักอยู่ใกล้เมืองโคราช หลังจากปรึกษากันตกลงนิมนต์ให้มาพักที่วัดศาลาเย็นก่อน แล้วจึงได้จัดหาที่อยู่อันมั่นคงสืบต่อมา

วัดบึงแสนสุข มีพระเจ้าทันใจ  สององค์ครบจำนวน  คือ  องค์แรกเป็นพระเจ้าทันใจองค์แม่

ประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำเต้าดูดทรัพย์  หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  แม่ช่วยดูแลตอนกลางวัน  สร้างเมื่อ  วันแม่แห่งชาติ  ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   เริ่มตอนตี    ครึ่ง  ย่ำรุ่งอรุณเบิกฟ้า  แล้วเสร็จตอนเย็น  ถวายตอนสองทุ่มพอดี  เป็นการปั้นปูนสดช่วยกันทำ  ช่วยกันสวดมนต์ตลอดวัน  หน้าตักกว้าง  ๖๓  นิ้ว  ช่วงกลางวัน    โมงเช้าก็มีการยกยอดฉัตรขึ้นสู่เจดีย์  พร้อมทั้งบรรจุพรุยรมสารีริกธาตุ  และปัญจธาตุครบทั้งธาตุดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  วิญญาณธาตุ

คือ  พระทองคำ  =  ธาตุดินพระหยก  =  ธาตุน้ำ พระปรอท  =  ธาตุลม เหล็กไหล  =  ธาตุไฟพระบรมสารีริกธาตุ  =  วิญญาณธาตุ  ครบเสร็จสรรพ

ศาลาอุโบสถวัดบึงแสนสุข มีรูปทรงดังเต่า  สัญลักษณ์  ของความเป็นผู้มีอายุยืน  หนักแน่น  สุขุม  เบือกเย็น ไม่เบียดเบียน  เสียสละ  ช่วยเหลือ  สร้าบารมี

เป็นอาคาร    ชั้น  บนยอดหลังคาเป็นเจดีย์ย่อส่วนมาจาก  เจดีย์หลวงปู่ชา   สุภัทโท  วัดหนองป่าพง  จ.อุบลราชธานี  ฐานกว้าง  สองเมตรกว่า  ยอดเจดีย์บรรจุปัญจธาตุ  ปกคลุมด้วยยอดฉัตร    ชั้น  ตัวองค์เจดีย์ประดับติดด้วยพระดินเผาองค์เล็กทั้งองค์เจดีย์  ตรงซุ้มเจดีย์เล็กบรรจุพระนาคปรก  หล่อแบบโบราณจากช่างเมืองพิษณุโลกเป็นลักษณะนาคขนด  ลำตัวเป็น    ชั้น  วงรอบองค์พระ  มองเห็นองค์พระแค่ครึ่งองค์  นาคปรกเศียรเดียว    องค์  อีกองค์หนึ่งเป็นนาคขนด    ชั้น  บรรจุทางทิศตะวันออก  พระหน้าตักกว้าง    นิ้ว

บนยอดสันหลังคามีพระนาคปรก    เศียรนั่งสมาธิสลับขาเปลี่ยนอิริยาบถ  วางสลับกับดอกบัวตูมทั้งสันหลังคาชั้นบนและล้าง

ตัวเค้าโครงอาคารศาลาอุโบสถมีลักษณะปราสาทหินพิมาย  ตามซุ้มหน้าบันตัวอาคารติดด้วยเครื่องปั้นดินเผา  โครงการพระประธานชั้นบนคิดว่าจะทำเป็นพระทองคำ  ถ้าบารมีมีมากพอคงได้  เพราะสร้างพระทองคำอานิสงน์ส่งถึงพุทธภูมิ  ถือเป็นบารมีใหญ่

ส่วนพระประธานชั้นล่างเป็น พระเจ้าทันใจองค์พ่อ หรือ  หลวงพ่อทันใจ  หน้าตักกว้าง    เมตร  ปั้นด้วยปูนสดแล้วเสร็จในวันเดียว  ๒๔  ชั่วโมง  สร้างเมื่อ  วันที่    ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๙  เมื่อเวลาเที่ยงคืน  หันหน้าไปทางทิศตะวันตก  ดูแลตอนกลางคืน

เป็นพระนาคปรก    เศียร  ดวงตานาคเป็นแก้ว  ๑๘  ดวง  เช่นเดียวกับองค์แม่ก็เป็นพระนาคปรก    เศียรเช่นกัน  พระบนสันหลังคาก็เช่นกัน  พระบนกำแพงแก้วก็เป็นพระนาคปรก    เศียร  ด้วย

พระนาคปรก  ถือเป็นพระที่มีเมตตาสูง  ยอมเสียสละตัวเองออกปกป้องปกปักรักษาบุคคลอื่น  ดั่งพญามุจสินท์ที่เอาตัวเองเข้าบังแดดบังฝนให้พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นมุจสินท์

โดยทั่วไปจะมี  ,,  เศียร  แต่ที่นี้ทำ    เศียร  ถือว่าตัวเลขสวย  และที่สำคัญคือ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่    พระองค์ทรงตั้งพระทัยตามพระราชประนิธานที่ว่า  “จะตั้งใจ  อุปถัมภก  จะยอยกพระพุทธศาสนา  จะรักษาขอบขัณฑสีมา …………”พระองค์ทรงเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาจึงใช้คตินี้

พระเจ้าทันใจองค์พ่อที่ตรงพระนลาศตาที่    กลางหน้าผากเป็นพระสามกษัตริย์  ตัวองค์พระเป็นพระทองคำหน้าตั้ง    นิ้ว  นาคปรกเป็นนาคแท้  ซุ้มพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นเงินแท้ขนาดกว้างประมาณ    นิ้ว  สูง    นิ้ว  ติดเป็นตาที่สาม  จีวรก็เป็นพระถอดแบบจากตาที่สาม  เป็นพระทองธรรมดา  ติดเป็นจีวรทั้งองค์     องค์  ทำเป็นสามกษัตริย์เหมือนกันแต่ปิดทองเงินนาคแทน

หากผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือปลีกวิเวก ก็สามารถไปเที่ยวชม และทำบุญได้ และยังมีโอกาสได้กราบไหว้พระเจ้าทันใจอีกด้วย

 

 
   
 
     
 
 
 
     
 

 
 
     
 
หมายเลขบันทึก: 281514เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2009 12:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2012 11:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ปฏิบัติธรรมและพักใจ...แวะมาพักใจด้วยคนนะคะ

  • สวัสดีครูแอด
  • หวังว่าคงสบายดี ไม่ค่อยได้เข้าไปแวะเยี่ยม ทำแต่งานครับ
  • ขอบคุณ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี