หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ขอให้การปฏิรูปการศึกษามีผลสำเร็จ

ด้เข้าไปอ่านบทความเกี่ยวกับหลักสูตรฯและการคิด ข้อแนะนำ
น่าสนใจเลยนำมาแบ่งปันกัน เพื่อความหลากหลายในการพัฒนาทางการศึกษาครับ...
ดร.เฉลิม ฟักอ่อน. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1.
ารใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช
2551
                ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 293/2551  
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้สถานศึกษา
ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
1.       โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ  ดังนี้
       1.1    ปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
       1.2    ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
      
1.3    ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน
2.       โรงเรียนทั่วไป ดังนี้
     
2.1    ปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
     
2.2    ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
      
2.3   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน
ถานศึกษา ที่ต้องใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ
และเตรียมการจัดทำสิ่งต่าง ๆให้พร้อมก่อนที่จะถึงกำหนดเวลา
ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางฯ สถานศึกษา
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.curriculum2551.com/Download/2551.pdf


ารพัฒนากระบวนการคิดให้กับผู้เรียนที่นี้เลยครับ

http://www.nitesonline.net/download/Thinking.pdf)

ทักษะกระบวนการคิดที่นี่เลยครับ

http://www.nitesonline.net/download/ThinkingSkill.pdf

การจัดการความรู้ที่นี่เลยครับ

http://www.nitesonline.net/download/การจัดการ.pdf

  

 ครัเป็นสิ่งที่คุณครูทุกคนต้องเตรียมพร้อม
กับการพัฒนาลูก ๆ ของเรา ให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรฯใหม่ ขอให้การปฏิรูปการศึกษามีผลสำเร็จ
เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาคน
เพื่อไปพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง
ต้องขอบคุณดร.เฉลิม ฟักอ่อน. ที่นำความรูดีๆมาเผยแพร่ครับ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรแกนกลาง

หมายเลขบันทึก: 279924, เขียน: 25 Jul 2009 @ 05:43 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 18:09 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)